Свинячий грип уже хапає дiтей!

Лiкарi встановили, що у хворого – свинячий грип, лише за кiлька днiв пiсля того, як виписали з лiкарнi! …Шостого жовтня головний державний санiтарний лiкар Запорiзької областi Анатолiй Севальнєв обмовився про те, що “уже видiлений калiфорнiйський грип у двох пiдлiткiв у Гуляйпiльському районi”.

Цю заяву не деталiзували. Працiвники обласної СЕС навiть намагалися вiдмовити наших журналiстiв писати про це. Та ми вирiшили все ж з’ясувати деталi перебiгу хвороби у цих пiдлiткiв.

Захворiли на свинячий грип хлопцi iз мiста Гуляйполя. Одному iз них, В’ячеславу Передельському – 15 рокiв. Другому, Вiталiєвi Маньку – 17. Якщо вiрити медикам, пiдлiтки мiж собою знайомi не були. Першого хлопця госпiталiзували 31 серпня, другого – 5 вересня. Обох доправили у Гуляйпiльську центральну районну лiкарню. Нам вдалося знайти лiкаря, що опiкувався В’ячеславом Передельским.

“Коли хлопця до нас привезли, його лихоманило та нудило. Уже не пригадую, якою була температура, але напевно, що високою, – розповiдає газеті “Експрес” Свiтлана Миргорода, звiдувач iнфекцiйного вiддiлення Гуляйпiльської районної лiкарнi. – Але важкого стану не було. Тому лiкували його, як i Манька, звичайними противiрусними препаратами, такими, як “Арбiдол”. “Тамiфлю” не використовували”.

Першого ж дня у хлопцiв взяли кров на аналiзи. Проте лабораторiя цiєї лiкарнi не має обладнання, щоб визначати штами грипу. Всi зразки кровi доводиться вiдправляти в Запорiжжя. Причому зробити це лiкарi можуть лише… раз на тиждень. Коли їде машина з гуляйпiльської лiкарнi до запорiзької. От вам i сучасна, а головне, швидка медична допомога.

“Ми передаємо аналiзи в лабораторiю обласної СЕС у Запорiжжi. А машина наша туди не щодня їздить, – каже Юлiя Заїченко, лiкар-епiдемiолог Гуляйпiльської СЕС. – Це буває десь раз на тиждень. Фахiвцi роблять аналiзи днiв чотири i висновки передають нам”.

Щоб встановити, який штам грипу у хворого, потрiбно зробити два аналiзи кровi з iнтервалом 7-10 днiв, кажуть епiдемiологи. “Лiкарi дивляться, чи збiльшується в цей перiод кiлькiсть антитiл, i тодi можуть визначити, на який саме грип хворiє пацiєнт”, – пояснює панi Юлiя. Та, не зробивши ще другого аналiзу кровi, В’ячеслава вiдпустили додому.

“Йому стало легше вже на четвертий день перебування у лiкарнi. На сьомий день пiсля госпiталiзацiї вiн почувався прекрасно, i ми його вiдпустили додому. До речi, як правило, хворi на грип десять днiв у лiкарнi не лежать. Їм стає краще, i вони йдуть додому”, – зiзналася Свiтлана Миргорода. Iншого пацiєнта, Вiталiя Манька, узагалi виписали через чотири днi пiсля госпiталiзацiї.

А через три днi пiсля виписки В’ячеслава попросили прийти до лiкарнi для повторної здачi кровi. “Отриманi результати засвiдчили зростання антитiл в органiзмi. I вже постфактум нами було видiлено вiрус АН1Н1”, – каже Свiтлана Генадiївна.

Постфактум! Це вже пiсля того, як людина вийшла з лiкарнi, вона дiзналася, на що хворiла! Медики переконують, що це нiбито нормально i що iншої можливостi поставити дiагноз вони не мають.

Та чи можна вiдпустити хворого, якому не поставлено остаточний дiагноз? Чи безпечно це для нього? Для оточуючих? Чи не стають нашi медики на тi самi граблi, що й торiк, заспокоюючи нас лише своїми “профiлактичними заходами”?

Як нам вдалося дiзнатися, у Гуляйпiльському професiйному аграрному лiцеї (ПТУ №28), де навчається В’ячеслав, жодних профiлактичних заходiв ужито не було. Карантин не оголошували, студентiв i працiвникiв на наявнiсть вiрусу АН1Н1 не перевiряли.

Калiфорнiйський грип передається, як i будь-який iнший, – повiтряно-крапельним та контактно-побутовим шляхом (тобто при кашляннi, чханнi, через руки або засоби гiгiєни). “Лише через п’ять днiв пiсля того, як людина захворiла на грип, припиняється видiлення вiрусу. Як правило, опiсля хворий уже не розносить грипу”, – кажуть епiдемiологи. А якщо Вiталiя виписали через чотири днi – вiн мiг когось заразити! Крiм того, чи не мiг В’ячеслав, котрого виписали через сiм днiв, ще до звернення у лiкарню, передати комусь вiрус?

Цього в лiцеї не перевiрили. Виявляється, аби оголосити карантин, одного хворого недостатньо. Двох теж замало. I навiть через трьох хворих на небезпечну вiрусну недугу медики та епiдемiологи не зарухаються!

“Якщо в навчальному закладi захворiв лише один чи два учнi, то навчання не припиняють i нiхто не обстежує решту колективу, – каже “Експресу” Олег Когут, заступник головного державного санiтарного лiкаря обласної санепiдемстанцiї. – Таке не передбачено. Обмежувальнi заходи вживають залежно вiд епiдемiчної ситуацiї та кiлькостi хворих у навчальному закладi. Їх має бути не менш як 40 вiдсоткiв”.

Зрештою, якщо захворiло бiльше як пiвкласу, навiть тодi не у всiх хворих беруть аналiзи для визначення носiйства вiруса. “У нас проводять вибiрковi дослiдження для монiторингу, аби встановити, якi вiруси циркулюють”, – говорить пан Когут.

Ось тому нас зовсiм не здивує, якщо Мiнiстерство охорони здоров’я через якийcь час знову оголосить про епiдемiю свинячого грипу. А може, замiсть оголошень краще вчасно обстежувати i лiкувати людей?

Коментарі вимкнені.