У ТНЕУ – науково-практична конференція

11-12 травня 2011 року у Тернопільському національному економічному університеті відбувається Четверта міжнародна науково-практична конференція «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки». Організатори − Українсько-польська програма фінансів і страхування та Куявсько-Поморська вища школа (м. Бидґощ, Республіка Польща).

У конференції бере участь наукова економічна еліта  нашої країни та партнери ТНЕУ – представники вищих навчальних закладів Республіки Польща, з якими укладено Договори про навчальне і науково-дослідне співробітництво – Куявсько-Поморської вищої школи (м. Бидґощ), Вроцлавського економічного університету, Катовіцького економічного університету, Щецінського університету.

Конференція здійснює роботу за такими напрямами:

  1. Фінансова стабільність: проблеми та шляхи забезпечення у посткризовий період.
  2. Економіка знань: концептуалізація і новелізація пріоритетів фінансового забезпечення.
  3. інституалізація ринку фінансових послуг та перспективи економічного зростання.
  4. ринок страхових послуг: засади стабілізації і перспективи модернізації в країнах ЄС.
  5. Фінансова політика країн Європи та України у посткризовий період (студентська секція).

 

Програма конференції включає проведення пленарного та секційних засідань та дискусій.

 

Коментарі вимкнені.