Як Сергій Надал і Ко розводять бардак у міській раді


Про це пише громадська активістка Олена Степанова у мережі Фейсбук.

– Бардак в міській владі. Затверджують положення і самі ж їх не виконують. І так. в 2012 році було затверджено ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста. Цим положенням ,зокрема регулюється питання проведення засідань конкурсної комісії та оформлення її рішень.
6.2.8. Рішення Комісії приймаються колегіально відкритим голосуванням після обговорення порядку денного засідання простою більшістю голосів присутніх членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії або головуючого на засіданні Комісії є вирішальним.
6.2.9. Засідання Комісії є відкритими. У разі потреби отримання додаткової інформації щодо учасника конкурсу, його конкурсних пропозицій тощо Комісія має право вимагати надання додаткових документів та/або заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
6.2.10. Рішення Комісії оформлюється протоколом, що підписується усіма членами Комісії та особами з дорадчим голосом, які взяли участь у голосуванні, та затверджується головою Комісії. Члени Комісії, які брали участь у її засіданні, зобов’язані підписати відповідний протокол засідання Комісії протягом п’яти робочих днів з дати проведення засідання Комісії. У випадку наявності у членів Комісії окремої думки щодо змісту протоколу або інших заперечень вони підписують протокол із зазначенням в ньому своєї окремої думки.
А тепер подивіться яку копію протоколу ми отримали на інформаційний запит. Хтось бачить там 8 підписів? Я не бачу.

Коментарі вимкнені.