Для чого тернопільські професори подалися до Польщі?

З метою розвитку спільної освітньої програми подвійних дипломів відповідно до Угоди про спільне навчання між ТНТУ ім. І. Пулюя та Опольською Політехнікою

від 07.11.2014 року, виконанням проекту з кредитної академічної мобільності студентів відповідно до Міжуніверситетської угоди на 2015-2017 рр. між Опольською Політехнікою та ТНТУ ім. І. Пулюя від 04.11.2015 року 28 – 29 червня декан факультету інженерії машин, споруд та технологій к.т.н., доц. Лещук Р.Я., завідувач кафедри будівельної механіки к.т.н., доц. Ковальчук Я.О., заступники декана ФМТ к.т.н., доц. Сташків М.Я. та к.т.н. Цьонь О.П. відвідали Опольський Політехнічний університет у м. Ополє (Польща).

В рамках візиту 28 червня було проведено робочу зустріч із деканом факультету будівництва та архітектури Збігнєвом Зембаті, заступниками декана Даміаном Бебеном, Генриком Новаком та Аркадіуссом Мордаком, на якій обговорено та погоджено програму подвійних дипломів для спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія.

29 червня відбулася зустріч з деканом механічного факультету Янушом Посполитою та заступником декана Крістіаном Кзернеком, де було погоджено програми подвійних дипломів для спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт» та 133 «Галузеве машинобудування».

В рамках візиту відбулося знайомство з матеріально-технічною та навчальною базою університету, проведено зустріч із студентами ТНТУ ім. І. Пулюя, що вже навчаються в Опольській політехніці за програмами подвійних дипломів.

Коментарі вимкнені.