IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг м. Тернополя

IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Тернополя на рівні uaВВВ, прогноз «стабільний».

Підтверджений рівень кредитного рейтингу міста обумовлений його значенням як регіонального центру, високою диверсифікацією дохідної частини бюджету міста та помірним рівнем бюджетної забезпеченості міста, наближеним до середнього значення для місцевих бюджетів. Показники соціально-економічного розвитку міста залишаються нижчими за середні по країні, що чинить певний тиск на бюджет міста. Дохідна частина бюджету має високу залежності від трансферів з бюджетів різних рівнів. Спостерігається скорочення надходжень доходів від операцій з капіталом до бюджету розвитку міської ради. Залежність бюджету міста від позичок з Єдиного казначейського рахунку дещо зростає, показники ліквідності залишаються низькими. В той же час виважена боргова політика обумовлює низький рівень прямого боргового навантаження. Необхідність здійснення значних капітальних вкладень в місцеву інфраструктуру все ще має місце через високий рівень зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури міста.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: ріст доходної частини бюджету Тернополя та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, суттєве зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Тернополя, у тому числі: річна казначейська звітність за період 2010-2012 рр. та звітність за перше півріччя 2013 р., планові показники соціального та економічного розвитку та бюджету міста, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Коментарі вимкнені.