Через застарілі вимоги до безпеки праці, гинуть працівники “жеків” – говорили у Тернополі

Одноденний семінар з питань охорони праці при виконанні основних робіт в житлово-комунальній галузі провело Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації спільно з фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Отримати виробничі травми та професійні захворювання можуть люди (працівники ЖКГ), котрі  надають послуги у сфері теплопостачання, водопостачання, прибирання сміття та очищення території, утилізують тверді побутові відходи.

За даними Держгірпромнагляду, за 2005-2010 роки на підприємствах ЖКГ України виникло 2211 нещасних випадки, з них 157 – із смертельними наслідками та 39 професійних захворювань.

Динаміка травматизму свідчить, що рівень травматизму в ЖКГ знижується. Загальна кількість нещасних випадків по Україні за період 2005-2010 року знизилася з 456 до 292, а смертельних – з 36 до 11. Питома вага смертельних нещасних випадків у ЖКГ від загальної їх кількості в Україні протягом 2005-2010 років знизилася з 3,3% до 1,75%.

Аналіз  нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в ЖКГ показує, що більшість з них виникає внаслідок неякісної організації праці, відсутності системи контролю за дотриманням працівниками вимог безпеки, низьким рівнем знань з охорони праці інженерно-технічного персоналу, недостатньою їх професійною підготовкою.

Нормативно-правові акти з питань охорони, що визначають вимоги безпеки праці для відповідних видів економічної діяльності ЖКГ морально застаріли, не враховують питань, що виникають у зв’язку з розвитком економічних взаємовідносин, появою нових форм власності в ЖКГ.

На семінарі присутні мали можливість обмінятись досвідом роботи, обговорити проблемні питання, визначити пріоритетні напрямки для забезпечення координації робіт з питань охорони праці.

Коментарі вимкнені.