Про молодь Тернопільщини потурбувались до 2015 року

В Тернопільській ОДА  схвалили проект програми “Молодь Тернопільщини” на 2011-2015 рр. Проект програми  буде подано на розгляд чергової семії обласної ради та усіх районних рад.
Метою Програми є реалізація в області державної молодіжної політики, а саме: створення сприятливих соціальних, економічних, політичних, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення й самореалізації молоді.
Програму розроблено на період до 2015 року, вона є середньостроковою.
Реалізацію Програми планується здійснити за рахунок коштів обласного бюджету, районних бюджетів, м. Тернополя.

Ресурсне забезпечення програми «Молодь Тернопільщини»(тис. гривень)

Відсутність Програми ставить під загрозу реалізацію державної молодіжної політики у регіоні.

Протягом 2011 – 2015 років планується здійснити такі заходи:
– створення умов для успішної реалізації державної молодіжної політики в області;
– створення умов для повноцінної соціалізації та самореалізації особистості молодої людини;
– формування у молоді соціально-позитивних форм поведінки та навичок, що ґрунтуються на здоровому способі життя;
– надання молоді соціально-психологічної, юридичної, педагогічної підтримки та допомоги;
– сприяння створенню соціально-позитивного інформаційного простору, необхідного для розвитку особистості в умовах сучасного суспільства;
– впровадження новітніх технологій соціальної роботи з молоддю;
– підвищення соціальної активності молоді, спрямованої на активізацію її участі у соціально-економічному, політичному та культурному житті області;
– забезпечення реалізації конституційних прав молодих громадян у сфері освіти, праці та зайнятості;
– підтримка талановитої та обдарованої молоді, сприяння гармонійному духовному та фізичному розвитку молоді;
– всебічна підтримка існуючих та створення нових молодіжних та дитячих громадських об’єднань, підтримка їх діяльності та програм, які вони реалізують;
– налагодження співпраці та обміну досвідом з державними та молодіжними громадськими організаціями інших регіонів України, близького та далекого зарубіжжя;
– формування правової культури та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;
– соціальна адаптація та інтеграція в суспільство молоді з особливими потребами (зокрема молодих людей з функціональними обмеженнями).
Реалізація програми «Молодь Тернопільщини» на 2011-2015 роки має забезпечити сприятливі умови для:
– підвищення ефективності реалізації державної молодіжної політики в регіоні;
– зниження темпів розвитку кризових явищ в молодіжному середовищі;
– формування у молоді цінностей здорового способу життя;
– надання можливостей молоді, яка опинилася в кризовій ситуації, отримати необхідну інформаційну та соціально-педагогічну допомогу;
– створення системи своєчасного реагування на соціальні зміни у молодіжному середовищі;
– підвищення соціальної, політичної, творчої активності молоді;
– створення якісно нової системи інформаційного забезпечення молоді щодо вирішення її проблем;
– підвищення ефективності реалізації соціальних програм, профілактичних та освітніх заходів щодо молоді;
– формування позитивно орієнтованих культурних потреб молоді, позитивних зрушень в організації змістовного дозвілля молоді;
– формування активної громадянської позиції молодого покоління, залучення його до участі в житті територіальної громади регіону і держави;
– підтримки 20 проектів програм молодіжних громадських організацій щороку;
– збільшення кількості молоді, залученої до здійснення заходів щодо формування здорового способу життя, відповідно у 2011 – 15000, 2012 – 20000, 2013 – 25000, 2014 – 35000, 2015 – 45000 осіб;
– збільшення кількості молоді залученої до заходів, спрямованих на профілактику негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі, відповідно у 2011 – 8000, 2012 – 10000, 2013 – 12000, 2014 – 15000, 2015 – 20000 осіб;
– збільшення кількості молодих людей, залучених до участі у заходах, спрямованих на забезпечення інтелектуального розвитку молоді, відповідно у 2011 – 1500, 2012 – 2000, 2013 – 3000, 2014 – 4000, 2015 – 5000 осіб;
– збільшення кількості молоді залученої до заходів з патріотичного виховання, відповідно у 2011 – 8000, 2012 – 12000, 2013 – 15000, 2014 – 20000, 2015 – 25000 осіб.

Коментарі вимкнені.