Як працювала ДП „Тернопільстандартметрологія” в 2010 році

Упродовж 2010 року органом сертифікації ДП „Тернопільстандартметрологія” видано 533 сертифікати відповідності. З них: 163 (30,6 %)  на харчову продукцію та 370 (69,4 %)  на продукцію промислової групи, що становить 72,8 та 99,7 % відповідно до показників 2009 року.

Свої послуги сертифікував 81 суб’єкт господарювання області, що на 17 більше, ніж  у попередньому році.

Видано 51 свідоцтво про визнання іноземних сертифікатів (у 2009 році їх було 13), в тому чилі 49 – на продукти харчування.

Протягом року за результатами наглядового аудиту, проведеного на 161 вітчизняному підприємстві області, видано 249 сертифікатів відповідності на серійне виробництво вітчизняної продукції. Окрім цього проведено 182 технічних наглядів за виробництвом серійно сертифікованої продукції та наглядовий аудит за функціонуванням систем управління якістю (9 підприємств).

За цей період фахівці центру провели консультації з питань розробки та функціонування систем управління якістю (СУЯ) та систем управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) для 13-ти підприємств області.

За методичної та практичної підтримки фахівців центру у 2010 році 18 підприємств Тернопільщини отримали сертифікати на системи управління якістю згідно вимог ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги». Ще 2 підприємства отримали сертифікати на системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів згідно вимог ДСТУ 4161-2003 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги».

Загалом, протягом 2010 р. в Тернопільській області на 33 підприємствах впроваджено та успішно функціонують сертифіковані системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009, 6 з яких мають сертифіковані системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ 4161-2003 та ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга».

Коментарі вимкнені.