Цього тижня у Тернополі обиратимуть ректора університету

Виборча комісія з проведення виборів ректора ТНМУ офіційно повідомляє, що обрання шляхом таємного голосування ректора ТНМУ відбудеться 19 березня 2020 року з 9.00 до 15.00 в актовій залі адміністративного корпусу ТНМУ, що розташована за адресою: м. Тернопіль, майдан Волі, 1, 4 поверх.

Особам, які мають право брати участь у виборах ректора, необхідно мати із собою будь-який із зазначених у наступному переліку документів, що посвідчують особу виборця, у день проведення виборів ректора ТНМУ: паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України; службовий паспорт України; посвідчення особи на повернення в Україну; тимчасове посвідчення громадянина України; посвідчення водія; посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; посвідка на постійне проживання; посвідка на тимчасове проживання; картка мігранта; посвідчення біженця; проїзний документ біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; студентський квиток.

Акредитованим громадським спостерігачам, спостерігачам від кандидата та засобам масової інформації на виборах ректора ТНМУ необхідно мати із собою офіційні посвідчення, що видані організаційним комітетом з проведення виборів ректора ТНМУ.

Із будь-якою додатковою інформацією щодо виборів ректора ТНМУ (виборчими програмами кандидатів, пам’яткою виборця, переліком документів, що посвідчують особу виборця на виборах ректора ТНМУ та інше) можете ознайомитися на офіційному вебсайті Університету в рубриці «Вибори ректора».

З повагою виборча комісія з проведення виборів ректора ТНМУ


Витяг з Порядку акредитації громадських спостерігачів на виборах ректора Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України

Під час виготовлення бюлетенів, голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми не більше трьох громадських спостерігачів, акредитованих організаційним комітетом з проведення виборів ректора Університету.

Громадським спостерігачем на виборах ректора Університету може бути будь-яка особа, крім членів виборчої комісії з проведення виборів ректора Університету та членів організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету (далі – Оргкомітет), яка вправі бути належним представником певної громадської організації.

Належне представництво громадського спостерігача на виборах ректора Університету підтверджується відповідним клопотанням керівника такої громадської організації, надісланого (наданого) на ім’я голови Оргкомітету та оформленого відповідно до встановленого додатком 1 до даного Порядку зразка вищезазначеного клопотання.

У клопотанні про реєстрацію громадських спостерігачів на виборах ректора Університету зазначаються їх прізвища, ім’я, по батькові, дата народження, місце основної роботи, посада, номери засобів зв’язку (телефон, факс, засоби електронного зв’язку, офіційна електронна адреса тощо). Клопотання підписується керівником такої громадської організації та скріплюється печаткою (у випадку її наявності в громадської організації).

До клопотання обов’язково додаються:

– заява про згоду особи бути громадським спостерігачем на виборах ректора Університету від громадської організації (додаток 2);

– письмова згода на обробку персональних даних (додаток 3);

– належно засвідчена копія установчих документів і документа, що підтверджує державну реєстрацію громадської організації.

Оргкомітет приймає та розглядає клопотання про реєстрацію громадських спостерігачів на виборах ректора Університету, що надійшли не пізніше, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дати проведення виборів. За результатами розгляду клопотання, Оргкомітет не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення виборів, приймає рішення про акредитацію або відмову в акредитації громадських спостерігачів на виборах ректора Університету.

Оргкомітет після прийняття рішення про акредитацію громадських спостерігачів на виборах ректора Університету видає посвідчення встановленого додатком 4 до даного Порядку зразка.

З повним текстом Порядку акредитації громадських спостерігачів на виборах ректора Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Гор- бачевського Міністерства охорони здоров’я України можна ознайомитися на офіційному вебсайті ТНМУ в рубриці «Вибори ректора-Оголошення».


Витяг з Порядку акредитації засобів масової інформації на виборах ректора Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України

Під час виготовлення бюлетенів та під час голосування в день виборів ректора Університету мають право бути присутніми представники ЗМІ, що акредитовані організаційним комітетом з проведення виборів ректора Університету.

Акредитація журналістів і технічних працівників ЗМІ (відеографів, фотокореспондентів, операторів тощо) здійснюється шляхом реєстрації вищезгаданих осіб на підставі офіційного клопотання керівника ЗМІ, надісланого (наданого) на ім’я голови Оргкомітету та оформленого відповідно до встановленого додатком 1 до даного Порядку зразка вищезазначеного клопотання.

У клопотанні про реєстрацію представників ЗМІ на виборах ректора Університету зазначаються їхні прізвища, ім’я, по батькові, дата народження, місце основної роботи, посада, номери засобів зв’язку (телефон, факс, засоби електронного зв’язку, офіційна електронна адреса тощо). Клопотання підписується керівником такого ЗМІ та скріплюється печаткою (у випадку її наявності у ЗМІ).

До клопотання обов’язково додаються:

– заява про згоду особи бути представником ЗМІ на виборах ректора Університету (додаток 2);

– письмова згода на обробку персональних даних (додаток 3);

– належно засвідчена копія установчих документів та документа, що підтверджує державну реєстрацію ЗМІ.

Оргкомітет приймає та розглядає клопотання про реєстрацію представників ЗМІ на виборах ректора Університету, що надійшли не пізніше, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дати проведення виборів. За результатами розгляду клопотання, Оргкомітет не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення виборів, приймає рішення про акредитацію або відмову в акредитації представників ЗМІ на виборах ректора Університету.

Оргкомітет після прийняття рішення про акредитацію представників ЗМІ на виборах ректора Університету видає посвідчення встановленого додатком 4 до даного Порядку зразка.

З повним текстом Порядку акредитації засобів масової інформації на виборах ректора Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України можна ознайомитися на офіційному вебсайті ТНМУ в рубриці «Вибори ректора-Оголошення».


Витяг з Порядку організації роботи спостерігачів від кандидата на виборах ректора Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України

Під час виготовлення бюлетенів, голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми не більше двох спостерігачів від кожного кандидата, акредитованих організаційним комітетом з проведення виборів ректора Університету.

Спостерігачем від кандидата на посаду ректора Університету може бути будь-яка особа, крім членів виборчої комісії з проведення виборів ректора Університету та членів організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету (далі – Оргкомітет).

Оргкомітет здійснює акредитацію спостерігачів від кандидата на посаду ректора Університету за письмовим поданням кандидата на посаду ректора Університету, оформленого відповідно до затвердженого додатком 1 до даного Порядку зразка подання.

Акредитація спостерігачів від кандидатів на посаду ректора Університету проводиться протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Оргкомітетом відповідного подання.

У поданні про акредитацію спостерігачів від кандидата на посаду ректора Університету зазначаються їхні прізвища, ім’я, по батькові, дата народження, місце основної роботи, посада, номери засобів зв’язку (телефон, факс, засоби електронного зв’язку, офіційна електронна адреса тощо).

До подання обов’язково додаються:

– заява про згоду особи бути спостерігачем від конкретного кандидата на посаду ректора Університету (додаток 2);

– письмова згода на обробку персональних даних (додаток 3).

Оргкомітет після прийняття рішення про акредитацію спостерігачів від кандидата на виборах ректора Університету видає посвідчення встановленого додатком 4 до даного Порядку зразка.

З повним текстом Порядку організації роботи спостерігачів від кандидата на виборах ректора Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України можна ознайомитися на офіційному вебсайті ТНМУ в рубриці «Вибори ректора-Оголошення».

Коментарі вимкнені.