Затверджено форму звіту про суми податкових пільг

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1233 „Про затвердження Порядку обліку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг” (далі – Постанова № 1233) затверджений Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (далі – Порядок обліку), який є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, які відповідно до Податкового кодексу України не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг.

Зазначені суб’єкти зобов’язані вести облік сум пільг та складати Звіт про суми податкових пільг (далі – Звіт), форма якого затверджена Постановою №1233, та який подається за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. Звіт заповнюється наростаючим підсумком з початку року у гривнях, без десяткових знаків з відповідним округленням за загально установленими правилами.

На підставі Звіту органами Державної податкової служби ведеться облік податкових пільг. У разі коли суб’єкт господарювання пільгами в оподаткуванні не користувався з початку року, звіт не подається.

З урахуванням вимог Постанови №1233 та Податкового кодексу України, Міністерством юстиції України 18.04.2011 за № 483/19221 зареєстровано наказ ДПА України від 29.03.2011 №167 „Про затвердження Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України” (далі – наказ № 167).

Наказом №167 затверджено Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, в якому запроваджений механізм визначення таких сум залежно від особливостей оподаткування. Зокрема, це звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання товарів (послуг), операції з експорту товарів (супутніх послуг) та операції з постачання товарів (послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою, спеціальні режими оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства.

Зважаючи на те, що переробні підприємства починаючи з 1 січня 2011 року, відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, суму податку на додану вартість, нараховану на вартість реалізованих ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо і м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі спрямовують до спеціального фонду державного бюджету, такі операції не вважаються пільговими та не підлягають відображенню в Звіті.

Отже, якщо платники податку на додану вартість за результатами своєї діяльності заповнювали в декларації з податку на додану вартість (загальній) рядки 2, 5 розділу I «Податкові зобов’язання» або подавали податкові декларації з ПДВ (скорочену чи спеціальну), то такі платники в обов’язковому порядку повинні відобразити пільгові операції у Звіті в розрізі кодів пільг.

Коментарі вимкнені.