У ТНЕУ відкрито нову спеціальність

«ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» з наданням освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Випускники магістратури отримують кваліфікацію
«Викладач університетів та вищих навчальних закладів»

Термін навчання – 1 рік
Форма навчання – денна
Навчання проводиться за контрактом

До навчання у магістратурі запрошуються випускники різних напрямків підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»

У програмі підготовки – стажування у вищих навчальних закладах Польщі, додаткове вивчення іноземних мов (за вибором студентів), робота в групі доаспірантської підготовки під керівництвом професора А. В. Вихруща

Детальну інформацію щодо навчання в магістратурі за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» можна отримати за адресою:
46020, м. Тернопіль, вул. Львівська 11, корпус 11,
а. 302, тел. (0352) 53-80-99 або а. 507, тел. (0352) 53-96-31

Коментарі вимкнені.