У ТНТУ розпочнуть реалізацію проєктів Жан Моне

38 проєктів напряму Жан Моне, координовані 24 університетами та іншими організаціями з України, були відібрані на фінансування понад 1,4 млн євро за Програмою Європейського Союзу Erasmus+. Загалом для фінансування обрали 360 проєктів з усього світу. Такими є результати конкурсу за напрямом Жан Моне 2020 року, оголошеного Виконавчим агентством із питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії.

Напрям Жан Моне включає курси, дослідження, конференції та інші заходи в сфері Європейських студій, які поєднують вивчення Європи з особливим акцентом на процесі європейської інтеграції. Зокрема, 38 українських проєктів-переможців представляють:

  • 25 модулів Жан Моне, що представляють собою короткі навчальні програми з питань політики ЄС у сфері транспорту, продовольчого законодавства, сільського туризму, малих і середніх підприємств та кібербезпеки; євроінтеграції у межах законодавства щодо Інтернету речей, е-демократії, цивільної авіації, децентралізації та державного управління; успішних практик ЄС у дослідженнях, викладанні й розвитку загальних компетентностей, міжкультурній комунікації, відродженні міст тощо;
  • 2 центри досконалості Жан Моне з питань європейських стратегій розвитку, кругової та зеленої економіки. Такі центри залучатимуть студентів із факультетів, що не мають стосунку до європейських студій, а також політиків, державних службовців, організоване громадянське суспільство та широку громадськість задля створення зв’язків між різними напрямами;
  • 5 кафедр Жан Моне в університетах – викладацькі й дослідницькі посади із спеціалізацією з Європейських студій;
  • 5 проєктів Жан Моне досліджуватимуть нові методології, щоб зробити тематику ЄС більш привабливою та адаптованою до різноманітних цільових груп, а також сприятимуть дебатам та осмисленню різноманітних питань щодо Європейського Союзу та провадитимуть заходи;
  • 1 асоціацію Жан Моне, яка сприятиме вивченню процесу європейської інтеграції.

Починаючи уже з вересня 2020 року, 24 організації з різних міст України (Вінниця, Запоріжжя, Київ, Львів, Миколаїв, Полтава, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків) розпочнуть реалізацію проєктів Жан Моне:

  • 21 заклад вищої освіти: Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет», Львівський національний університет імені Івана Франка, Харківський національний університет радіоелектроніки, Київський національний університет технологій та дизайну, Національний університет «Львівська політехніка», Національний авіаційний університет, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний університет харчових технологій, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Сумський національний аграрний університет, Сумський державний університет, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Запорізький національний університет;
  • 2 громадські організації: «Український інститут кризового менеджменту та розв’язання конфліктів», «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції»;
  • 1 науково-дослідна установа: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Нагадуємо, 46 українських вишів та інших організацій отримають фінансування понад 9 млн євро для розбудови потенціалу у сфері вищої освіти за Програмою Європейського Союзу Erasmus+.

Коментарі вимкнені.