Від завтра на тернопільських підприємців чекають зміни

У зв’язку з прийняттям 15.04.2014 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу», який набере чинності 06.11.2014, внесено зміни до низки законодавчих актів України, які забезпечують правове регулювання використання печаток суб’єктами господарювання.
Зокрема, Господарський кодекс України доповнено статтею 581, в якій вказано, що суб’єкт господарювання може мати печатки (тобто не зобов’язаний мати). Для виготовлення печаток одержання будь-яких документів дозвільного характеру не передбачається.
В Цивільному кодексі України виключено обов’язковість скріплення правочину печаткою і може бути визначена за письмовою домовленістю сторін.
Тобто з 06.11.2014 довіреність від імені юридичної особи видаватиметься її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, але печаткою вже не скріплюватиметься, хіба що за наявності такої.
Норми всіх законодавчих актів, які зобов’язували суб’єктів господарювання мати печатки замінено словами «та може мати печатки», а слова «і скріплені печаткою юридичної особи, яка видала документ», «з прикладенням печатки і», «печаткою та» виключено.
Відміняється реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичної особи (170 гривень), фізичної особи-підприємця (34 гривні), благодійної організації (51 гривня).
Змінюється реєстраційний збір за проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи чи відомостей про фізичну особу-підприємця (стаття 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»).
Починаючи з 06.11.2014 за проведення державної реєстрації змін:
що вносяться до установчих документів юридичної особи, справляється реєстраційний збір у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 51 грн. (в даний час – у розмірі тридцяти відсотків реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи – тобто 51 грн.);
імені або місця проживання фізичної особи-підприємця справляється реєстраційний збір у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян – 17 грн. (в даний час – у розмірі тридцяти відсотків реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи – тобто 10,20 грн.).
Доповнено перелік документів, що підтверджують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації – крім копії квитанції, виданої банком та копії платіжного доручення з відміткою банку ще й копією квитанції з платіжного терміналу.
З вказаного Закону виключено абзац другий частини другої статті 27 та абзац другий частини третьої статті 44, в яких йшлося про те, що у разі відмови у проведені державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, реєстраційний збір не повертався. Тобто з дня набрання чинності Закону реєстраційний збір можна буде повернути.
У Законі України «Про електронні документи та електронний документообіг» зазначено, що для ідентифікації автора електронного документа може використовуватися електронний підпис, тобто обов’язковість його використання відмінено.
Отже, виготовляти ключ електронного цифрового підпису та засвідчувати ним електронні документи суб’єктам господарювання буде не обов’язково.
У зв’язку з численними зверненнями в реєстраційну службу головного управління юстиції додатково інформуємо, що з 11.04.2014 бланк виписки, витягу, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виготовляється на білому папері формату А4. Раніше виготовлені спеціальні бланки використовуються до повного їх витрачання.

Коментарі вимкнені.