Тернопільські депутати можуть взяти владу в місті у свої руки, якщо, звичайно, захочуть…

На різдвяні свята муза творчості написання проектів рішень здійснила на депутата міської ради Івана Сороколіта підступний жорстокий напад. Про це він пише мережі Фейсбук.

  • Зареєстрував сьогодні у відділі звернень Тернопільської міської ради проект рішення “Про зміни до регламенту міської ради”.
    За останній рік назбиралась невеличка колекція дрібних та середніх зауважень/уточнень/правок до регламенту. Тепер, у ці святі дні (!), врешті дійшли руки їх узагальнити і запропонувати колегам-депутатам до ознайомлення та, можливо, прийняття.
    Ось така вона “дивна” та скучна депутатська робота читати-писати всілякі регламенти/положення/рішення.

Порівняльна таблиця пропонованих змін
до Регламенту Тернопільської міської ради

 

Діюча редакція Пропоновані зміни
1. Стаття 3. Регламент ради

3.5. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту міської ради підлягають обов’язковому розгляду профільною депутатською комісією та юридичною службою ради.

Стаття 3. Регламент ради

3.5. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту міської ради підлягають обов’язковому розгляду профільною депутатською комісією та юридичною службою ради, але не пізніше як в 30 календарних днів з моменту їх подання. Нерозглянуті у 30-денний термін профільною депутатською комісією та/або юридичною службою ради пропозиції виносяться на пленарне засідання сесії, на котрому перед голосуванням озвучуються причини порушення терміну розгляду.

2. 6. Права та обов’язки депутатів

6.7. Депутат Тернопільської міської ради зобов’язаний:

6.7.10. виконувати вимоги головуючого на пленарному засіданні ради;

6. Права та обов’язки депутатів

6.7. Депутат Тернопільської міської ради зобов’язаний:

6.7.10. виконувати вимоги головуючого на пленарному засіданні ради; у випадку незгоди депутата виконувати вимогу головуючого, така вимога ставиться на загальне голосування;

3. Стаття 7. Робота з виборцями

7.2.2. не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу міської ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих  програм, міського бюджету, рішень ради і доручень виборців;

Стаття 7. Робота з виборцями

7.2.2. на вимогу виборців надавати їм запитувану ними інформацію що стосується роботи міської ради;

4. Звіти і зустрічі депутатів з виборцями

7.7. Депутат міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями, об’єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.

Звіти і зустрічі депутатів з виборцями

7.7. Депутат міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями, об’єднаннями громадян. Депутат самостійно визначає орієнтовні строки, місце та форму свого звіту перед виборцями

5. Звіти і зустрічі депутатів з виборцями

7.9. Звіт депутата міської ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів  виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

Звіти і зустрічі депутатів з виборцями

7.9. Звіт депутата міської ради проводиться в будь-який час на вимогу виборців, кількість яких становить не менше як половина від кількості голосів, котрі депутат здобув на виборах.

6. Звіти і зустрічі депутатів з виборцями

7.12. Депутат міської ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.

Звіти і зустрічі депутатів з виборцями

7.12. Депутат міської ради, за потреби, письмового інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.

7. Депутатські фракції

8.15. З метою узгодження позиції депутатів, на прохання уповноваженого представника фракції чи групи, головуючий оголошує позачергову перерву. Така перерва оголошується не більше ніж три рази на один день роботи сесії.

Депутатські фракції

8.15. З метою узгодження позиції депутатів, на прохання уповноваженого представника фракції чи групи, головуючий оголошує позачергову перерву. Така перерва оголошується не більше ніж двічі від кожної з утворених в раді фракцій та груп на один день роботи сесії

8. Депутатські фракції

8.16. Всі проекти рішень, які виносяться на порядок денний засідання ради, завчасно надаються для ознайомлення керівникам депутатських фракцій та груп, але не пізніше за один день до їх  розгляду.

Депутатські фракції

пункт 8.16. вилучено

9. Стаття 9. Депутатська діяльність та етика

9.3. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні ради після попередження може припинити його виступ. Перевищення часу виступу допускається тільки за згодою головуючого на засіданні.

Стаття 9. Депутатська діяльність та етика

9.3. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні ради після попередження може припинити його виступ. Перевищення часу виступу допускається тільки за згодою головуючого на засіданні. На вимогу депутата його перерваний виступ поновлюється та продовжується понад відведений регламентом час за умови згоди більшості депутатів, що визначається шляхом голосування.

10. Стаття 10. Забезпечення діяльності депутатів, депутатських груп та фракцій

10.2. Для проведення зустрічей із виборцями, вивчення законодавчих актів, нормативних документів Тернопільської міської ради та її виконавчих органів встановлюються два депутатські дні – середа та п’ятниця.

Стаття 10. Забезпечення діяльності депутатів, депутатських груп та фракцій

пункт 10.2. вилучено

11. Стаття 13. Секретар Тернопільської міської ради

13.2. Секретар міської ради:

13.2.8. веде реєстрацію депутатів, які бажають виступити під час розгляду питань порядку денного, реєструє листи і звернення, оголошує їх при розгляді питання порядку денного «Різне».

Стаття 13. Секретар Тернопільської міської ради

13.2. Секретар міської ради:

13.2.8. слідкує за дотриманням права депутатів виступити під час розгляду питань порядку денного, реєструє листи і звернення, що надійшли в письмовій формі від фізичних та юридичних осіб та оголошує їх на початку сесії або при розгляді питання порядку денного «Різне»;

12. Стаття 13. Секретар Тернопільської міської ради

13.2. Секретар міської ради:

13.2.11. у випадку неможливості оприлюднити з якихось причин проекту рішення на сайті міської ради, оприлюднює його в альтернативний спосіб – шляхом розміщення у мережі Інтернет на власній сторінці в соціальній мережі «FaceBook» https://www.facebook.com/viktor.shumada та надсилання усім депутатам проекту рішення не їх електронні скриньки. Разом з оприлюдненим в альтернативний спосіб рішенням секретар ради вказує перелік посадових осіб, котрі перешкоджали оприлюдненню проекту рішення та звертається з відповідною заявою в правоохоронні органи з метою притягнення їх до відповідальності за перешкоджання діяльності депутатів місцевих рад.

13. Стаття 14. Комісії і робочі групи

14.2. Для розгляду конкретних питань розпорядженням міського голови можуть створюватися робочі групи. До робочих груп можуть входити депутати міської ради, працівники виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради, фахівці, експерти.

Стаття 14. Комісії і робочі групи

14.2. Для розгляду конкретних питань рішенням сесії або розпорядженням міського голови можуть створюватися робочі групи. До робочих груп можуть входити депутати міської ради, працівники виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради, фахівці, експерти.

14. Стаття 14. Комісії і робочі групи

14.3. Висновки і пропозиції робочої групи у вигляді звіту надаються міському голові у встановлений ним термін.

Стаття 14. Комісії і робочі групи

14.3. Висновки і пропозиції робочої групи надаються депутатам та міському голові у встановлений ним термін.

15. Стаття 16. Виконавчі органи міської ради

16.3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

Стаття 16. Виконавчі органи міської ради

16.3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою одноособово з врахуванням висновків та рекомендацій профільних депутатських комісій, а у випадках, передбачених законом – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

16. Стаття 24. Сесії ради та пленарні засідання

24.4. Сесія Тернопільської міської ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць (крім випадків скликання позачергових сесій).

Стаття 24. Сесії ради та пленарні засідання

24.4. Сесія Тернопільської міської ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань землекористування – не рідше ніж один раз на місяць (крім випадків скликання позачергових сесій).

17. Стаття 25. Часовий регламент засідань міської Ради

25.2. Від 17.30 до 18.00 год. на пленарному засіданні розглядається питання «Різне».

Стаття 25. Часовий регламент засідань міської Ради

25.2. Питання «Різне» розглядається по завершенню розгляду усіх основних питань порядку денного.

18. Стаття 25. Часовий регламент засідань міської Ради

25.4. За необхідності, з дозволу головуючого до встановленого часового регламенту можуть бути внесені зміни.

Стаття 25. Часовий регламент засідань міської Ради

25.4. За необхідності, з дозволу головуючого або за рішенням ради до встановленого часового регламенту можуть бути внесені зміни.

19. Стаття 26. Прийняття рішень міською радою

26.4. Проект рішення не ставиться на голосування, якщо він знімається розробником, який його вносив.

Стаття 26. Прийняття рішень міською радою

26.4. Проект рішення не ставиться на голосування, якщо він знімається розробником, який його вносив, за винятком проектів рішень підготовлених та пропонованих до прийняття виконавчими органами ради на підставі звернень фізичних та юридичних осіб, котрі подали у центр надання адміністративних послуг необхідний пакет документів.

20. Стаття 27. Прийняття рішень з процедурних питань

27.2. До процедурних питань відносяться:

– затвердження переліку питань порядку денного;

– затвердження послідовності розгляду питань порядку денного;

– визначення способу голосування (відкрите, поіменне, таємне голосування);

– питання про припинення обговорення;

– питання про повторний розгляд вже розглянутого питання порядку денного;

– питання внесення змін до часового Регламенту;

– інші організаційно-технічні питання, що визначають спосіб розгляду проблем, що виникають на пленарному засіданні ради.

Стаття 27. Прийняття рішень з процедурних питань

27.2. До процедурних питань відносяться:

– затвердження переліку питань порядку денного;

– взяття за основу проект переліку питань порядку денного;

– затвердження переліку питань порядку денного вцілому;

– повернення до затвердження переліку питань порядку денного;

– зняття з розгляду питання порядку денного;

– затвердження послідовності розгляду питань порядку денного;

– визначення способу голосування (відкрите, поіменне, таємне голосування);

– питання про припинення обговорення;

– питання про повторний розгляд вже розглянутого питання порядку денного;

– питання внесення змін до часового Регламенту;

– інші організаційно-технічні питання, що визначають спосіб розгляду проблем, що виникають на пленарному засіданні ради.

21. Стаття 30. Підготовка питань до розгляду на пленарному засіданні ради

30.2. Розпорядження міського голови про скликання сесії напрявляється на електронну скриньку депутатам невідкладно після підписання. Проекти рішень із відповідними погодженнями, інші документи й матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради, подаються в управління організаційно-виконавчої роботи ради за десять днів і доводяться до відома депутатів, одночасно з орієнтовним порядком денним не пізніше, як за п’ять днів до відкриття сесії, крім випадку скликання позачергової сесії. Персональну відповідальність за підготовку проектів документів, що вносяться на розгляд сесії несе секретар ради. Депутати ознайомлюються з проектами рішень, які мають бути винесені на розгляд сесії Тернопільської міської ради, одночасно з їх оприлюдненням на сайті міської ради відділом зв’язків з громадськістю та ЗМІ.

Стаття 30. Підготовка питань до розгляду на пленарному засіданні ради

30.2. Розпорядження міського голови про скликання сесії напрявляється на електронну скриньку депутатам невідкладно після підписання. Проекти рішень із відповідними погодженнями, інші документи й матеріали з питань, які вносяться на розгляд ради, подаються в управління організаційно-виконавчої роботи ради безпосередньо або через відділ звернень за п’ятнадцять днів і доводяться до відома депутатів, одночасно з орієнтовним порядком денним не пізніше, як за десять днів до відкриття сесії, крім випадку скликання позачергової сесії. Персональну відповідальність за підготовку проектів документів, що вносяться на розгляд сесії несе секретар ради. Депутати ознайомлюються з проектами рішень, які мають бути винесені на розгляд сесії Тернопільської міської ради, одночасно з їх оприлюдненням на сайті міської ради відділом зв’язків з громадськістю та ЗМІ.

22. Стаття 30. Підготовка питань до розгляду на пленарному засіданні ради

30.3. Документи, що вносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються профільною постійною комісією ради. На голосування вносяться виключно документи, розглянуті профільною постійною комісією, завізовані юридичною службою та відповідним заступником міського голови.

Стаття 30. Підготовка питань до розгляду на пленарному засіданні ради

30.3. Документи, що вносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються профільною постійною комісією ради. На голосування вносяться виключно документи, розглянуті профільною постійною комісією, завізовані юридичною службою та відповідним заступником міського голови. Профільна постійна комісія, юридична служба та відповідний заступник міського голови повинні розглянути та завізувати проект рішення протягом 20-ти календарних днів з моменту його подачі або офіційної реєстрації у відділі звернень. Нерозглянуті та незавізовані у відведений час проекти рішень виносяться на голосування з відповідними усними або письмовими поясненням причин нерозгляду чи невізування.

23. Стаття 30. Підготовка питань до розгляду на пленарному засіданні ради

30.10. Підготовка альтернативних проектів рішень відбувається в порядку, визначеному даним Регламентом та чинним законодавством.

Стаття 30. Підготовка питань до розгляду на пленарному засіданні ради

30.10. Підготовка альтернативних проектів рішень та проектів рішень депутатами відбувається в порядку, визначеному даним Регламентом та чинним законодавством. Якщо автором проекту рішення виступає депутат або група депутатів, то перелік посадових осіб міської ради, котрі окрім міського голови, секретаря ради та представника юридичного відділу візують проект рішення визначає сам автор (автори).

24. Стаття 31. Пленарне засідання ради

31.3. Перед іншими питаннями порядку денного проводиться розгляд депутатських запитів, заяв та звернень. На такий розгляд відводиться до 45 хвилин.

Стаття 31. Пленарне засідання ради

31.3. Перед іншими питаннями порядку денного проводиться розгляд депутатських запитів, заяв та звернень. На такий розгляд відводиться до 45 хвилин. За рішенням ради час розгляду депутатських запитів, заяв та звернень може бути продовжений.

25. Стаття 31. Пленарне засідання ради

31.6. Після голосування головуючий оголошує його підсумки: кількість голосів поданих «за», «проти», «утримались», а також висновок «рішення прийнято» або рішення «не прийнято».

Стаття 31. Пленарне засідання ради

31.6. Після голосування головуючий оголошує результат прийняття рішення «рішення прийнято» або «рішення не прийнято». На вимогу депутатів міський голова озвучує детальні підсумки голосування: кількість голосів поданих «за», «проти», «утримались» та дає вказівку оприлюднити на електронному табло поіменне голосування.

26. Стаття 31. Пленарне засідання ради

31.11. Перевищення тривалості виступів допускається за згодою головуючого.

Стаття 31. Пленарне засідання ради

31.11. Перевищення тривалості виступів допускається за згодою головуючого або за рішенням ради.

Лінк на текст пропонованих змін – https://docs.google.com/…/1Xr_0gr2qTbxGp9syOFqIkvOBnC2…/edit

 

Коментарі вимкнені.