Якісні критерії відбору військовозобов’язаних для призову на військову службу під час мобілізації

1. Призову на військову службу під час мобілізації підлягають: військовозобов’язані, які:

є громадянами України;

мають вік від 20 до 50 років (у добровільному порядку до 60 років); перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах; визнані військово-лікарськими комісіями придатними для проходження військової служби за станом здоров’я;

проходили військову службу та отримали відповідні військово-облікові спеціальності;

не проходили військової служби але відповідно до освіти або спеціальності отримали відповіді військово-облікові спеціальності;

не мають права на відстрочку .від призову на військову службу під час мобілізації.

2. Пріоритет у призові громадян на військову службу під час мобілізації надавати наступним категоріям військовозобов’язаних:

які проходили військову службу;

добровільно висловили бажання проходити військову службу; . під час призову тимчасово не працевлаштовані.

3. Призову не підлягають військовозобов’язані, які мають* право на відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі’ їх згоди і тільки за місцем проживання);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом І чи II групи, до досягнення нею 23 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки- вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі . відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання; народні депутати України;

інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

Коментарі вимкнені.