На що жаліються бучачани

Упродовж першого кварталу 2011 року до Бучацької районної державної адміністрації надійшло 280 звернень, що на 93 більше, ніж за відповідний період минулого року, в тому числі на особистому прийомі у керівництва побувало 128 осіб. Найбільше зверталися жителі Бучача, Космиринської, Соколівської, Стінківської, Підзамочківської, Жизномирської сільських рад, – повідомляє прес-служба РДА.

У першому кварталі цього року одержано 12 колективних звер-нень, що на 6 більше, ніж за від-повідний період минулого року. Їх питома вага становить 2,1 відсотка. Більшість стосується проблем виплати одноразової допомоги матерям-героїням, ремонту будинків у Бучачі,  поглиб-лення потічка на вул. Бічній Ба-риській у місті, підключення проводового радіо, подачі елект-роенергії до будинків на вул. Горішній у Бучачі.

153 звернення, або 54,6 від-сотка від загальної кількості припадає на найменш соціально захищені категорії громадян – учасників війни, членів багато-дітних сімей, самотніх матерів та ін. Дану категорію громадян найбільше турбують питання поліпшення житлових умов, виді-лення допомоги на ремонт житла, призначення грошової допомоги для придбання медикаментів, соціальної допомоги, проведення перерахунку пенсії та ін.

З питань соціального захисту населення, зокрема виділення грошової допомоги, в першому кварталі 2011 року до райдерж-адміністрації звернулося 116 громадян, що становить 41,4 відсотка від загальної кількості усіх звернень і що на 34 більше, ніж за відповідний період мину-лого року. Найбільше таких звер-нень надійшло з Ріпинецької, Миколаївської, Соколівської, Під-замочківської, Стінківської сіль-ських рад та м. Бучача.

Залишилась високою питома вага звернень громадян із земе-льних питань – надання дозволу на право власності на земельні ділянки, встановлення межових знаків, вилучення земельних діля-нок. З цих питань надійшло 18 заяв, що становить 6,4 відсотка від загальної кількості (2010 р. – 21, або 11,2 проц.). Найчастіше з приводу землеустрою зверталися жителі Трибухівської, Космирин-ської, Стінківської сільрад.

Поліпшення житлових умов, виділення коштів на ремонт житла –  з цим до РДА приходили 11 громадян району, що на 9 більше, ніж у 2010 р. З них 6 звернень від громадян м. Бучача. Зареєстро-вано 3 звернення з питань роботи комунального та дорожнього господарств.

 

В листах до органів влади громадяни висловлюють стурбо-ваність проблемами трудових відносин. З питань працевлаш-тування до райдержадміністрації звернулося 5 громадян, охорони здоров’я – 2.

Коментарі вимкнені.