Спрощена процедура припинення підприємницької діяльності – Закон і практика. Поради тернопільського юриста

У липні 2014 року набув чинності Закон України від 13.05.2014 року № 1258-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за заявницьким принципом» (далі по тексту – Закон № 1258).

Основні зміни у процедурі припинення полягають в наступному:

  • згідно Закону № 1258 для реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа-підприємець (або уповноважена особа) зобов’язана лише заповнити реєстраційну картку та подати (надіслати) її державному реєстратору;

  • державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця проводиться реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати надходження реєстраційної картки.

На перший погляд видається, що процедура припинення значно спростилась – не потрібно подавати довідки органів Міндоходів про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів та єдиного соціального внеску, не потрібно чекати на проведення та результати «ліквідаційних» перевірок. Однак, таке враження на практиці виявляється оманливим.

Насправді ж Законом № 1258 процедуру припинення підприємницької діяльності не спрощено, а лише розділено на два етапи. Так, раніше зняття платника податків з обліку в органах доходів і зборів було невід’ємною частиною процедури припинення підприємницької діяльності і саме завершення правовідносин із податковою займало у підприємців найбільше часу. Відтепер процедури припинення підприємницької діяльності та зняття з податкового обліку є відділеними одна від одної. Якщо з першим етапом припинення все зрозуміло то процес зняття з податкового обліку викликає багато запитань. Своїм листом від 07.07.14 № 16051/7/99-99-18-02-01-17 Міністерство доходів і зборів України спробувало роз’яснити процедуру зняття з обліку платників податків.

З тексту даного листа випливає, що є дві обов’язкові обставини наявність яких необхідна для зняття з податкового обліку, а саме:

– надходження від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру;

– відсутність заборгованості перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи доходів і зборів.

Поряд із цим, вказаний лист жодним чином не роз’яснює питання щодо проведення контролюючими органами так званих “ліквідаційних» перевірок. Згідно пп. 78.1.7. п. 78.1. ст. 78 Податкового кодексу України підставою для проведення перевірки, єрозпочинання процедури реорганізації юридичної особи, припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця…

На даний час провести перевірку контролюючим органам на підставі вказаної норми Кодексу фактично не можливо. Так, сама процедура припинення підприємницької діяльності (від її розпочининня до завершення) триває не більше одного-двох днів за вказаний термін провести перевірку фізично не можливо, більше того органи Міндоходів інформацію щодо процедури припинення отримують вже після її завершення. Серед обставин визначених п. 78.1. ст. 78 ПКУ, наявність хоча б однієї з яких є обов’язковою для проведення позапланової перервірки, відстуння така обставина як отримання інформації про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Отже, після внесення запису реєстратором про припинення, законодавчі підстави для проведення позапланової перевірки котролюючими органами – відсутні.

Окремо слід виділити також питання подання звітності. Так, у згаданому листі Міністерства зазначено, що останнім звітним періодом для платників буде рахуватись базовий звітний(податковий) період, що дорівнює календарному року. Таке трактування законодавства може призвести до того, що процедура зняття з податкового обліку може затягнутись на місяці в залежності від того коли підприємець вирішив припинити свою діяльність.

Наприклад, якщо фізична особа вирішила припинити свою діяльність у березні місяці, то згідно вказаних положень листа знятись з податкового обліку такий підприємець зможе лише після закінчення календарного року, подавши податкову декларацію за звітний період.

Така позиція органів доходів і зборів по меншій мірі є не логічною, оскільки, після реєстрації припинення фізична особа-підприємець не здійснює діяльності, а тому чекати закінчення року, щоб подати декларацію не має сенсу. Більше того на даний у законодавстві відсутня правова норма яка б регулювала дане питання, а тому вказане у листі є лише позицією посадових осіб Міністерства яка не породжує для платників буть-якого обов’язку.

На думку фахівців ЮК «Такс Груп» звітний період щодо подачі податкової декларації повинен визначатись за аналогією із визначенням звітного періоду по ЄСВ, а саме, останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи. З огляду на це фізична особа після внесення реєстратором запису про припинення підприємницької діяльності подає податкову декларацію за вказаний звітний період.

На відмінну від податкового обліку ситуація із єдиним соціальним внеском (ЄСВ) більш зрозуміла.

Так зняття з обліку платників єдиного внеску фізичних осіб-підприємців здійснюєтьсяорганами доходів і зборів на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку.

Підсумовуючи наведене варто зазначити, що спрощення процедури припинення підприємницької діяльності поки що існує лише в назві Закону, насправді ж процес залишається складним та тривалим, більше того виникло ряд нових проблемних питань (проведення перевірки, подача звітності) обгрунтовані відповіді на які не можуть дати самі податківці (чекають розяснень з Міністерства….). З огляду на вказане, здіснення заходів щодо припинення підприємницької діяльності радимо доручити фахівцям це дозволить зекономити час та уникнути стресів від проведення бюрократичних процедур.

Мартинюк Тарас, юрист Юридичної компанії “Tax Group”

Коментарі вимкнені.