Міська рада віддасть клуби за місцем проживання громадським організаціям

Тернопільська міська рада оголосила конкурс серед громадських організацій на клуби за місцем проживання. Тепер приміщення, які знаходяться у кожному мікрорайоні міста, будуть передані громадським організаціям. Громадські організації, у свою чергу, повинні організовувати роботу таким чином, щоб залучати жителів мікрорайону, в якому розташований клуб за місцем проживання.

«Погляд» вирішив дізнатись, чому міська рада вирішили передати дані приміщення в оренду громадським організаціям.

–         У даному випадку ми переймаємо позитивний досвід розвинених країн Європи, – розповідає помічник міського голови Максим Черкашин. – У цих країнах вже давно змінили принцип Влада для Громади на принцип Влада спільно з Громадою для Громади. Це означає, що влада не буде для когось організовувати різні заходи, гуртки, клуби та ін. Достатньо лише оголосити конкурс та надати частину ресурсів переможцю для проведення. І якщо говорити про співпрацю між органами влади та громадськими організаціями у Європі, то вона зводиться до 3 кроків:

 1. Визначення пріоритетних напрямків роботи (спільно з громадою),

2. Прозорий розподіл ресурсів серед громадських організацій,

3. Контроль за досягненням потрібного результату та витратами ресурсів.

    Повертаючись до Тернополя. У нас пріоритетні напрямки визначені у міських програмах. Завдяки конкурсу ми прозоро розподілимо серед громадських організацій ресурси у вигляді приміщень і будемо сприяти їм у досягненні позитивного результату.

–         Ну, а яка з того користь самим громадським організаціям і мешканцям міста?

–         Громадські організації, окрім безкоштовного приміщення, отримають ще й конкретні зобов’язання перед тернополянами. На сьогоднішній день чимало організацій на безоплатній основі знаходяться в комунальних приміщеннях, і тернополяни про їхню діяльність практично нічого не знають. Позиція ж міського голови в тому, щоб надавати приміщення для діяльності громадським організаціям на безкоштовній основі у випадку, якщо вони об’єднують соціально-незахищені верстви населення (інваліди, сироти, ветерани та ін.) або ж активно працюють на благо громади, а не просто на папері.

         Завдяки даному конкурсу громадські організації матимуть де працювати, а мешканці зможуть активно долучатись до заходів, які вони проводять.

–         Ви казали, що в розвинених країнах великий об’єм роботи роблять саме громадські організації, а у нас все сконцентровано в профільних управліннях та відділах. Чому влада так боїться передати частину своїх повноважень громадським організаціям?

 

–         Це виглядає як замкнуте коло. Влада не перекладає на громадські організації великі об’єми роботи, тому що вважає останніх непрофесійними та безвідповідальними (тобто в громадських організаціях наразі працює мало фахівців з різних напрямків. А відповідальність за реалізацію різних напрямків соціальної політики все рівно лежить на органах влади та місцевого самоврядування). Громадські організації, у свою чергу, ніколи не зможуть виконувати свою роботу професійно та відповідально, якщо їм такої нагоди не дадуть. До речі, даним конкурсом ми намагаємось це коло розірвати та наблизитись до європейської моделі співпраці влади та громадських організацій.

 

Оголошення про конкурс

Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту оголошує конкурс проектів молодіжних громадських організацій м.Тернополя по роботі з сім’ями, дітьми та молоддю за місцем проживання.

Вимоги до учасників та умови проведення конкурсу визначені Положенням про конкурс проектів молодіжних громадських організацій м.Тернополя по роботі з сім’ями, дітьми та молоддю за місцем проживання.

Об’єм інформації про проект не повинен перевищувати чотирьох друкованих аркушів.

Проекти необхідно подавати в управління сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради щодня (крім вихідних та святкових днів) з 9.00 до 16.00 год. (м.Тернопіль, бульв. Шевченка,1).

Кінцевий термін подання документів – 10.05.2012 до 16.00.

 

 

Положення

про проведення конкурсу проектів

молодіжних громадських організацій м.Тернополя

по роботі з сім’ями, дітьми та молоддю за місцем проживання

 

 1. 1.      Оголошення Конкурсу

1.1. Конкурс проектів молодіжних громадських організацій по роботі з сім’ями, дітьми та молоддю за місцем проживання для реалізації в 2012 році (далі – конкурс) оголошується управлінням у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту  міської ради.

1.2. Оголошення про конкурс публікується в друкованих та електронних засобах масової інформації.

 

2.  Вимоги до громадських організацій, які подають заявки на участь у конкурсі

2.1. У конкурсі можуть брати участь офіційно зареєстровані в органах державної влади міські молодіжні та дитячі громадські організації (зареєстровані як юридичні особи), що здійснювали свою діяльність протягом останнього року на момент закінчення терміну подання заявок на конкурс.

2.3. До участі у конкурсі не допускається або знімається з подальшої участі у ньому громадська організація, коли вона:

 • перебуває в стані ліквідації;
 • подала недостовірну інформацію про свою діяльність та організаційну спроможність реалізувати проект;
 • не забезпечила виконання вимог пунктів 2.1.  та 2.2. цього Положення;
 • подала офіційний лист про відкликання своєї конкурсної документації;
 • подала конкурсну документацію після встановленого терміну;
 • не подала документи, зазначені в п.3.5. цього Положення.

 

3.Організація і проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться у два етапи:

 • перший етап – попередня кваліфікація претендентів,
 • другий етап – визначення переможців конкурсу.

3.2. На першому етапі комісія ухвалює рішення про допуск громадської організації до участі в конкурсі.

Таке рішення комісія ухвалює після розгляду конкурсної документації, що подається громадською організацією у терміни, визначені в оголошенні про проведення конкурсу.

3.3. На другому етапі комісія на основі конкурсної документації та висновків членів комісії визначає проекти-переможці.

Рішення на цьому етапі має містити перелік організацій та назви їх проектів, які перемогли у конкурсі.

3.4. Прийом конкурсної документації проводиться Управлінням у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту у термін, визначений у даному Положенні.

3.5. Для участі у конкурсі громадські організації подають наступні документи:

 • Заявка на участь у конкурсі (в довільній формі);
 • Копію свідоцтва про реєстрацію,
 • Копію статуту (положення) організації;
 • Копію довідки з податкової інспекції про включення громадської організації до реєстру неприбуткових організацій за ознакою неприбутковості 0006 (форма 4-ОПП);
 • Проект програми (оригінал);
 • Рішення органу організації про затвердження програми, завірене підписом керівника та печаткою організації (оригінал);
 • Резюме керівника проекту;
 • Листів-підтверджень інших організацій у разі, коли проект передбачає їх участь як співвиконавців (оригінал);
 • Підтвердження ефективної роботи організації протягом 1-2 останніх років (газетні публікації, короткі описові звіти про проведену роботу та акції, відгуки, фотографії та ін.).

3.6. Конкурсна документація має бути підготовлена українською мовою, обов’язково подається електронний варіант проекту.

3.7. Організації, що подавали конкурсну документацію, мають право на повернення їм усього комплекту документів за умови, якщо їх не допущено до попередньої кваліфікації конкурсу.

В інших випадках конкурсна документація не повертається.

3.8. Після закінчення терміну прийняття конкурсної документації комісія на своєму засіданні складає протокол про це із зазначенням усіх зареєстрованих заявок.

3.9.Комісія на етапі попередньої кваліфікації претендентів на підставі поданої конкурсної документації визначає проекти, які можуть брати участь в другому етапі конкурсу.

Це рішення приймається на підставі таких критеріїв:

 • відповідність поданого проекту тематиці та пріоритетам конкурсу, міському рівню реалізації;
 • спроможність організації реалізувати даний проект;
 • відповідність оформлення конкурсної документації вимогам п.3.5. цього Положення.

3.10. У разі необхідності за рішенням комісії може бути  проведено додаткову перевірку достовірності інформації, поданої в конкурсній документації. До такої перевірки залучаються відповідні спеціалісти.

3.11. Рішення про визначення проектів, які допускаються для участі в другому етапі конкурсу, ухвалюються конкурсною комісією на своєму засіданні.

Таке рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів комісії і оформлюється протоколом, що підписується членами комісії, котрі брали участь у засіданні.

3.13. На другому етапі комісія на підставі загальної оціночної відомості за результатами оцінки програм та на основі презентацій проектів визначає переможців конкурсу з рекомендацією щодо виділення коштів на реалізацію поданих ними програм на міському рівні.

Ухвалене рішення оформлюється відповідним протоколом, в якому зазначається найменування організацій, назва проектів переможців.

Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії та подається у триденний термін на затвердження в управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту.

3.14.Кожний член комісії має право висловити свою думку щодо визначення переможців конкурсу.

3.15. Про своє рішення щодо переможців конкурсу комісія повідомляє громадські організації у десятиденний термін з дня винесення такого рішення.

3.16. Перелік пріоритетних напрямків, на реалізацію яких у 2012 році будуть спрямовані проекти:

 • Залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання, організація їх змістовного дозвілля та відпочинку.
 • Популяризація прикладного мистецтва, організація роботи гуртків народних ремесел, тощо

 

Максимальний термін реалізації програми – 15 травня – 31 грудня 2012 року.

3.16. Календарний план конкурсу на 2012 рік:

10.04.2012 р. – оголошення про конкурс

10.04 – 10.05.2012 р. – попередня кваліфікація, збір заявок

15.05.2012 – оголошення переможців конкурсу.

 

4. Порядок впровадження результатів конкурсу 

4.1. За результатами конкурсу та на підставі рекомендацій комісії управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту видається наказ про перможців конкурсу.

4.2. Організація-переможець реалізовує проект на базі клубів за місцем проживання відповідно до профілю їх діяльності.

 

5. Звітність про результати реалізації програми

5.1. Кожна організація – виконавець проекту має надавати управлінню детальний звіт  (форма додається) у терміни, що визначаються угодою про співпрацю між Методичним центром по роботі з сім’єю та молоддю за місцем проживання і організацією-переможцем.

5.2. Управлінням у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту здійснює поточний контроль за якістю та підсумкове оцінювання роботи організації-виконавця.

5.3. Організація-виконавець проекту зобов’язана оприлюднювати через засоби масової інформацію про результати виконання проекту.

 

 

Коментарі вимкнені.