На Тернопільщині найбільше безробітних, найнижча зарплата і високий травматизм на роботі

7 жовтня 2012 року профспілковий рух вп’яте відзначить Всесвітній день дій за гідну працю.

Концепція гідної праці охоплює шість ключових складових:

1. Можливість одержати роботу, тобто можливість зайнятості для кожної людини, яка бажає працювати, оскільки гідна праця неможлива без наявності роботи як такої.

У Тернопільській області офіційний рівень безробітних є одним з найвищих по Україні і складає майже 11%. На кожне вільне робоче місце припадає 5 безробітних. Більше 43 відсотків вакансій, які пропонують роботодавці є з мінімальною заробітною платою.

2. Праця в умовах свободи. Цей принцип передбачає вільне обрання, а не примусове нав’язування тієї чи іншої роботи.

Однак на практиці нерідко роботодавці примушують найманих працівників до нелегальної роботи, часто застосовують різноманітні режими неповної зайнятості. Зокрема, з початку цього року тільки офіційно контролюючими органами виявлено – 331 нелегальних робочих місць.

3. Розмір середньомісячної заробітної плати працівників області впродовж багатьох років незмінно залишається найнижчим в Україні і становить лише 72% загальнодержавного показника. За січень-серпень цього року вона склала 2134 грн., в той час, як по Україні – 2965 гривень. У червні 2012 року 8% працівників області одержували заробітну плату нижче мінімальної. Вражаюче низькою є частка заробітної плати в операційних витратах, зокрема, у минулому році по області вона становила лише 5,1%.

4. Рівність у праці відображає потреби трудівників у справедливих і рівних можливостях на виробництві: відсутність дискримінації на робочому місці та у доступності до роботи, можливість гармонійного поєднання трудової діяльності із сімейним життям.

5. Безпека на виробництві означає сприяння в збереженні здоров’я, заходи захисту та фінансову допомогу у разі погіршення стану здоров’я, втрати роботи чи засобів існування.

Впродовж І-го півріччя 2012 року на підприємствах, організаціях та установах області травмовано на виробництві 37 працівників проти 35 у І-му півріччі 2011 року, з яких троє – смертельно (у відповідному періоді минулого року смертельно травмовано 6 працівників). На відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві області виплачено у 2011 році майже 18 млн. гривень. За результатами атестації робочих місць в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, в області працює 9,5 тис. чол. в т.ч.1,7 тис. жінок. З початку 2012 року кількість підприємств і організацій, які не провели атестації робочих місць за умовами праці збільшилася з 162 до 221.

6. Гідність у праці вимагає уважного ставлення до трудівників та їх проблем, участь трудівників у прийнятті рішень щодо умов праці. Найважливішим елементом є свобода трудівників представляти свої інтереси.

Коментарі вимкнені.