На Тернопіллі податкові перевірки дають результати

Одним із головних завдань підрозділів податкового контролю юридичних осіб державної податкової служби області є здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, а також неподаткових доходів, установлених законодавством.

Працівники підрозділу податкового контролю перш за все здійснюють перевірки тих суб’єктів господарювання, які при значних обсягах валових доходів декларують незначне податкове зобов’язання, так званих „мінімізаторів”, посередницьких комерційних структур, які без наявних власних активів та при незначній чисельності персоналу декларують значні суми ПДВ до відшкодування з бюджету.

У першому кварталі 2011 року податківцями Тернопільщини проведено 105 планових комплексних документальних перевірок та 93 позапланових документальних перевірки щодо дотримання суб’єктами господарської діяльності податкового та валютного законодавства.

За результатами проведених перевірок донараховано 15,3 млн. гривень узгоджених податкових зобов’язань, які підлягають сплаті в бюджет.

Значну увагу податківці приділяють також запобіганню несплати податкових зобов’язань у наступних податкових періодах. Під час перевірок суб’єктів підприємницької діяльності впродовж звітного кварталу зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування на суму 20,8 млн. гривень.

Коментарі вимкнені.