“Оріон” готують до продажу

У РВ ФДМУ по Тернопільській області у першому кварталі 2011 року розглянуто та проведено рецензування 22 звітів про незалежну оцінку майна на виконання вимог ст.13 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. Зокрема, відділом оцінки майна регіонального відділення здійснено стандартизовану оцінку пакета акцій ВАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон” для продажу за конкурсом.

Серед прорецензованих у 1 кварталі поточного року звітів:

– 1 звіт – для цілей приватизації;

– 18 звітів – на предмет оренди, ( з яких 1 звіт отримав негативний висновок);

– 1 звіт про оцінку майна – за зверненням прокуратури м.Тернополя, (звіт отримав негативний висновок рецензента);

– 1 звіт про оцінку майна – для списання державного майна ;

– 1 звіт про оцінку майна необоротних активів (ТОВ фірма “Конист”).

За результатами рецензування звітів у 1 кварталі 2011 року 2 звіти про незалежну оцінку майна (9,5 % від загальної кількості) отримали негативний висновок. Завдяки проведеній роботі економічний ефект від доопрацювання звітів склав 10 тисяч гривень.

Станом на 01.04.2011 було прорецензовано 2 акти оцінки нерухомого та іншого окремого, індивідуально визначеного майна для цілей оренди.

Відповідно до вимог Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні”, іншими регуляторними документами регіональним відділенням постійно проводиться робота щодо залучення суб’єктів оціночної діяльності для виконання робіт з оцінки майна.

У першому кварталі відбулося 6 засідань конкурсної комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, на яких було відібрано суб’єктів оціночної діяльності для оцінки 2 об’єктів аукціону та виконавців робіт із землеустрою по 1 об’єкту (земельна ділянка в м.Кременці). Коефіцієнт конкурентності під час відбору суб’єкта оціночної діяльності для оцінки об’єктів аукціону склав 3.

Протягом звітного періоду укладено 3 договори на проведення незалежної оцінки державного майна з метою приватизації.

Коментарі вимкнені.