У Тернопільському медуніверситеті готують медсестер-бакалаврів та магістрів

Пріоритетним завданням Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського є подолання стереотипу у підготовці медичних сестер до виконання ними лише ролі помічника лікаря у ході лікувально-діагностичного процесу, тому що сучасне життя заставляє підняти рівень вітчизняної сестринської справи до вимог світових стандартів. На цьому наголошує ректор університету Леонід Ковальчук, – повідомляє арес-служба МОЗ.

За словами ректора, діяльність інституту в складі Державного вищого навчального закладу регламентує “Положення про навчально-наукововий інститут медсестринства”, розроблене відповідно до чинного законодавства України.

В ННІ медсестринства проводиться підготовка фахівців: молодших спеціалістів; медсестер-бакалаврів; лаборантів-бакалаврів; медсестер-магістрів .

Медсестринську справу у 2010-2011 обрали 274 студенти, в тому числі 188 студентів-іноземців з США, Канади, Нігерії, Зімбабве, Кенії, Камеруну, Гани, Сомалі, Ботсвани тощо.

Беручи до уваги те, що підготовка медичних сестер – молодших спеціалістів в Україні має багатолітній досвід, в ННІ медсестринства Тернопільського держмедуніверситету основна увага приділяється підготовці медичних сестер кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр, які безпосередньо братимуть участь у навчанні та підготовці основної маси медичних сестер, а також керувати ними у практичній роботі у якості організаторів та менеджерів охорони здоров’я.

Результатом успішної роботи зі створення освітніх стандартів стало внесення змін до Постанови Кабінету міністрів України №507 про введення в дію освітньо-кваліфікаційного рівня магістр сестринської справи.

На сьогоднішній день в магістратурі з медсестринства навчається 16 осіб. Це головні медсестри лікарень міста Тернопіль, викладачі ТДМУ, випускники медичних коледжів, які попередньо здобули кваліфікацію бакалавра медсестринства.

“Магістри медсестринства, перший випуск яких відбувся влітку 2010 року, мають стати у центрі системи підготовки медичних сестер – молодших спеціалістів та бакалаврів, тому що розвиток профілактичної, сімейної, паліативної і страхової медицини робить ще більш необхідним дану спеціальність для практичної охорони здоров’я. Вони, як медичні сестри нової формації, поряд з виконанням звичних уже функцій медсестри повинні уміти організовувати і керувати відділеннями сестринської допомоги, хоспісами, а також мають бути організаторами роботи медсестринського персоналу, відділень усіх медичних, лікувально-профілактичних та реабілітаційних закладів”, – зазначає ректор.

Підготовка медсестер-магістрів вимагає удосконалення форм та методів навчального процесу. “Частина з них у нашому університеті вже успішно вирішується після проведення великого обсягу роботи з інформаційного забезпечення. Так, майбутні фахівці медсестринства усіх рівнів мають доступ до сучасних інформаційних технологій. Магістранти медсестринства, як майбутні викладачі, добре ознайомлені з комп’ютерними технологіями, що у майбутній діяльності буде їм вкрай необхідно для розробки власних електронних навчальних матеріалів. Вирішується і проблема об’єктивізації оцінювання знань медсестер шляхом проведення незалежного комплексного тестового іспиту у кінці кожного семестру. Створені умови для вивчення у ННІ медсестринства англійської мови, що стає невід’ємним атрибутом фахівця медсестринства на рівні міжнародних вимог і відкриває шлях для підвищення професійної підготовки та можливого працевлаштування у багатьох країнах світу”, – впевнений Леонід Ковальчук.

Викладачами та дирекцією ННІ медсестринства проведена велика робота щодо навчання іноземних студентів в університеті. У результаті постійної переписки з американською стороною для узгодження деталей навчальних програм, термінів навчання, переліку предметів тощо був створений експериментальний майданчик з підготовки іноземних студентів за американськими медсестринськими програмами на базі ТДМУ.

Заручившись підтримкою Міністерства охорони здоров’я України Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського запровадив з 2008-2009 н.р. дистанційну форму навчання щодо підготовки медсестер-бакалаврів.

Дистанційна освіта дозволяє підвищувати кваліфікаційний рівень медсестри без відриву від робочого процесу та залучати до навчання іноземних громадян.

На сьогоднішній день за дистанційною формою навчаються, в основному, громадяни США. Така форма навчання медсестер для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та магістра в США є загальноприйнятою. У США вже сьогодні є близько 2000 медсестер, які бажають підвищити свій освітньо-кваліфікаційний рівень за дистанційною формою навчання, близько тисячі медсестер – бакалаврів – громадян США виявили бажання продовжити дистанційне навчання в магістратурі.

Для забезпечення дистанційної освіти у ННІ медсестринста створено центр дистанційної форми навчання медсестер-бакалаврів, придбано спеціальне програмне забезпечення, створений спеціальний розділ на веб-сторінці університету. Викладачі, які залучені до викладання за допомогою дистанційних програм, пройшли спеціальні курси підготовки.

Набирає актуальності питання дистанційного навчання для магістрів, яка теж буде започаткована в університеті і є одним із напрямків суспільної інформатизації. В наступному навчальному році планується створення такої форми навчання для магістрів з медсестринства, а надалі – впровадження наукових ступенів і аспірантури в медсестринстві.

Як повідомлялося раніше, під час свого останнього візиту до Тернопільщини Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець високо оцінив систему підготовки сестер в університеті і заявив про намір відродити інститут медсестринства в Україні.


Коментарі вимкнені.