Польова Варта може врятувати Україну

Система охорони правопорядку довела свою ущербність, неповноцінність в умовах демократичних здвигів в державі.
Структура органів внутрішніх справ виявилася непристосованою до життя в нових реаліях. Її функціональна придатність, коефіцієнт корисної дії зведений до нуля.
В ідеалі, нинішня система координат існування органів внутрішніх справ має бути зруйнована вщент. Заміна керівників, за принципом – кадри вирішують все, без закладання нового фундаменту, лише законсервує, на загал, непритомний стан системи. Їй потрібні реформи, а не реорганізаційні хаотичні, безсистемні метання.
До уваги пропонується концептуальне рішення лише в одному з сегментів складної системи охорони внутрішньої безпеки держави. Його запровадження можливе й за існуючого адміністративно-територіального поділу та наявного кадрового потенціалу.
Польова Варта.

Створити на базі Внутрішніх Військ (Національної Гвардії) окремий орган охорони правопорядку – Польову Варту (ПВ) з функціями патрульно-постової та охоронної служби в сільській місцевості.

Структура даного новоутворення має виглядати наступним чином (в існуючих умовах):
  • На території сільської ради утворюється Станиця ПВ – рій, який може бути поділений на ланки.
  • В адміністративно-територіальному районі, з роїв утворюються чоти, у густонаселеній місцевості – сотні.
  • На рівні району передбачається наявність «тривожної чоти (сотні)». Роль тривожного підрозділу полягає у локалізації та припиненні ймовірних масових порушень правопорядку на території адміністративного району, або нападу (загрози нападу) на адміністративні будівлі органів місцевого самоврядування.
  • В обласному масштабі наявні підрозділи формують курінь. Тривожні чоти (сотні) – тривожну сотню.
  • На рівні держави центральне керівництво здійснює Комендатура Польової Варти на чолі з Головним Комендантом.
Польова Варта входить в структуру та підпорядкування МВС.
За умови воєнного стану, чи проведення антитерористичної операції, підрозділи ПВ переходять у підпорядкування Міністерства оборони, або Антитерористичного Центру.
Польова Варта формується за змішаною системою. Командири (від ройового, чи старшого вартового) – на контрактній основі, вартові – за призовом. З обов’язковою ротацією особового складу (без прив’язки до місць призову, чи походження).
Олег Мартинюк
ІГ «Єдина країна. Реформи» ЕАГ «Фокус»

Коментарі вимкнені.