У тернопільському університеті відкрився Центр лідерства

В межах проекту TEMPUS ELITE «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» 7 вересня 2015 р.  на базі нашого університету було відкрито Центр лідерства. Це спеціалізований науково-навчальний підрозділ, головними завданнями якого є:

– розробка теоретичних засад, методологічних принципів, практичних засобів та рекомендацій щодо формування, професійної підготовки та належного розвитку лідерів-управлінців серед майбутніх фахівців, науково-педагогічних працівників і співробітників університету;

– виявлення серед студентів особистостей, яким притаманні лідерські якості, з метою подальшого цілеспрямованого розвитку їх управлінської компетентності, стратегічного мислення, інноваційної спрямованості, чітких світоглядних позицій і підготовки до ефективної керівної діяльності;

– посилення ролі української вищої школи в державній політиці з розвитку –  людських ресурсів як генератора соціального прогресу шляхом цілеспрямованої реалізації послуг з розвитку лідерського та організаційного потенціалу майбутніх фахівців;

– визначення суспільних потреб у кадрах лідерів-керівників та вимог щодо їх професійної і соціальної компетентності й розвитку їх професійно та соціально значущих особистісних якостей;

– організація практичної педагогічної діяльності з навчання, виховання та особистісного розвитку нової генерації національної еліти і лідерів-управлінців до реалізації своїх функцій.

Коментарі вимкнені.