У Тернополі студенти в он-лайн режимі оцінюють якість викладання дисциплін

У осінньому семестрі 2018-2019 навчального року згідно зі статтею 16 Закону України «Про вищу освіту» у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського розпочалось он-лайн-анкетування студентів щодо якості викладання дисциплін, вивчення яких завершується в поточному семестрі. Опитування студентів є невід’ємною частиною контролю та забезпечення якості вищої освіти, за допомогою якого студенти можуть вносити свої пропозиції щодо оптимізації освітнього процесу з тих чи інших дисциплін.

Студенти університету усіх курсів та спеціальностей під час завершення вивчення дисципліни мають змогу пройти онлайн-анкетування в системі Moodle на сторінці відповідної кафедри. Анонімне анкетування розпочинається за 5 днів до завершення семестру і триває упродовж 10 днів.

Анкета має декілька частин. У першій з них студенти дають відповіді на питання стосовно методики проведення контролю вхідного рівня знань на заняттях, способів та критеріїв оцінювання знань. У інших студентам пропонується оцінити доступність подачі теоретичного матеріалу з дисципліни, практичної роботи, а також визначити рівень майстерності лектора. Звертається увага на забезпечення кафедрою підготовки до ліцензійного іспиту «Крок» (для дисциплін, питання з яких входять до «Кроку-1» та «Кроку-2»). За 10-ти бальною шкалою оцінюється оснащення кафедри та забезпечення наочним матеріалом. Окремо студенти дають свої пропозиції щодо удосконалення навчальної програми з дисципліни, вказують, які теми на їхню думку потрібно розглядати більш детально чи коротше, які були особливо цікавими тощо. Також студентам пропонується дати відповідь на запитання щодо покращення викладання дисципліни.

Після завершення онлайн-анкетування, результати опрацьовуються відділом внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Проаналізовані дані будуть розглянуті на засіданнях центральної методичної комісії та ректорату, після чого будуть розроблені практичні рекомендації щодо покращення організації освітнього процесу.

Таким чином, зворотній зв’язок у формі анкетування дозволяє проводити моніторинг та періодичний перегляд навчальних програм, допомагає кафедрам покращити якість освітнього процесу, внести зміни у структуру навчальних дисциплін.

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

Коментарі вимкнені.