Українську мову у жестах навчали на Тернопільщині

У Теребовлянській обласній комунальній спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті для глухих дітей упродовж двох тижнів проходили курси з вивчення української жестової мови.

Завідувач лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук Кульбіда С.В., наукові співробітники Інституту Дробот О.А., Адамюк Н.Б., Чепчина І.І. за спеціальною програмою підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти з жестової мови допомогли теоретично й практично засвоїти навчальний курс «Основи української жестової мови».

Слухачі курсів поповнили свої знання з концепту жестового імені глухих, особливостей спілкування нечуючих; характеристики структури жесту, способів вираження в жестовій мові логічних та інших відношень; навчилися вільно користуватися жестівником для оформлення комунікативних намірів, зв’язно описувати події особистого сімейного та громадського життя, користуватися прямим і зворотнім перекладами (з жестової та словесної мов).

Контроль засвоєння знань та вмінь з дисципліни «Основи української жестової мови», що проводився у вигляді виконання домашніх практичних завдань і складання комплексного заліку, засвідчив високий рівень засвоєння слухачами лексичних одиниць української жестової мови.

Коментарі вимкнені.