За рік Тернопільський університет піднявся на 59 сходинок в рейтингу Топ-200 Україна 2020 року

За рік колектив Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка піднявся зі 115 позиції на 56 в рейтингу Топ-200 Україна 2020.

Цей чотирнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України “Топ-200 Україна 2020” презентував Центр міжнародних проєктів “Євроосвіта” (http://www.euroosvita.net/), в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (http://ireg-observatory.org/en/).

Як зазначають укладачі рейтингу, базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися лише відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ. При цьому дані, або експертні оцінки самих університетів та органів управління ними не використовувалися.

Також, укладачі рейтингу намагались врахувати всебічність і багатогранність діяльності університетів. Відповідно цьогорічний рейтинг українських університетів розраховувався за десятьма показниками, шість з яких є міжнародними, чотири – національними. При цьому вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати у світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу) встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників.

За результатами ранжування, перше місце у рейтингу посів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського», який у цьому році посунув з першої сходинки Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

З шостого на третє місце піднявся Сумський державний університет, який за два минулих роки покращив свою позицію на 6 сходинок.

На четвертому місці розташувався Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» посунувши на п’яту сходинку Національний університет «Львівська політехніка».

Шосте місце у рейтингу посів Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (3 місце у минулому році). На сьомому, восьмому та дев’ятому місцях розташувались відповідно Національний університет «Києво-Могилянська академія» (12 місце у минулому році), Львівський національний університет імені Івана Франка (9 місце у минулому році) та Харківський національний університет радіоелектроніки (18 місце минулого року).

Замикає десятку лідерів вищої освіти України Вінницький національний технічний університет, який піднявся відразу на 15 позицій у порівнянні з минулим роком.

Рейтингова таблиця

Рейтинг 2020 ↓ЗВОСума індексів університету
1Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”3.75
2Київський національний університет ім. Тараса Шевченка3.81
3Сумський державний університет7.89
4Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”8
5Національний університет “Львівська політехніка”14.46
6Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна15.14
7Національний університет “Києво-Могилянська академія”15.57
8Львівський національний університет ім. Івана Франка16.4
9Харківський національний університет радіоелектроніки17.07
10Вінницький національний технічний університет17.18
11Ужгородський національний університет17.84
12Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”19.22
13Тернопільський національний економічний університет19.48
14Національний Університет біоресурсів і природокористування України20.14
15Національний фармацевтичний університет20.75
16Національний університет харчових технологій21.26
17Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького22.4
18Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова22.5
19Одеський національний політехнічний університет23.22
20Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича23.25
21Київський національний університет технологій та дизайну23.52
22Запорізький національний університет23.88
23Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара23.99
24Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова24.5
25Тернопiльський національний медичний університет ім. I.Я. Горбачевського25.89
26Одеська національна академія харчових технологій26.05
27Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова27.34
28Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”27.65
29Донецький національний університет ім. Василя Стуса28.4
30Національний авіаційний університет28.79
31Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника31.18
32Буковинський державний медичний університет31.6
33Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця32.72
34Національний університет “Запорізька політехніка”32.83
35Державний університет “Житомирська політехніка”33.29
36Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя33.55
37Донецький національний технічний університет34.94
38Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського36.56
39Київський університет ім. Бориса Грінченка36.71
40Криворізький національний університет38.09
41Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу39.23
42Придніпровська державна академія будівництва та архітектури39.55
43Київський національний торговельно-економічний університет40.32
44Українська медична стоматологічна академія40.34
45Житомирський державний університет ім. Івана Франка40.57
46Дніпропетровська медична академія40.66
47Український державний хіміко-технологічний університет40.89
48Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного41.26
49Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова42.38
50Національний університет водного господарства та природокористування42.43
51Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського42.74
52Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка42.76
53Харківський національний медичний університет43.06
54Київський національний університет будівництва і архітектури43.23
55Херсонський державний університет43.52
56Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка43.86
57Поліський національний університет44.41
58Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки44.61
59Чорноморський національний університет ім. Петра Могили44.83
60Чернігівський національний технологічний університет44.85
61Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького45.01
62Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана45.03
63Приазовський державний технічний університет45.27
64Луцький національний технічний університет45.48
65Національний лісотехнічний університет України45.92
66Національна металургійна академія України46.06
67Український державний університет залізничного транспорту46.61
68Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця47.4
69Хмельницький національний університет47.46
70Національний Університет Фізичного Виховання І Спорту України48.63
71Запорізький державний медичний університет48.77
72Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого48.9
73Івано-Франківський національний медичний університет49.68
74Одеський державний екологічний університет49.74
75Криворізький державний педагогічний університет50.45
76Національний університет “Одеська юридична академія”50.82
77Миколаївський національний аграрний університет51.43
78Донецький національний медичний університет51.74
79Національний університет цивільного захисту України52.03
80Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини53.18
81Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка53.77
82Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова53.94
83Харківський національний автомобільно-дорожній університет54.34
84Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького54.35
85Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля54.55
86Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна54.63
87Університет економіки та права “Крок”54.67
88Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка54.71
89Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського55.32
90Університет державної фіскальної служби України56.37
91Донбаська державна машинобудівна академія56.49
92Національний університет “Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка”57.12
93Національний університет “Острозька академія”58.25
94Уманський національний університет садівництва58.96
95Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка59.03
96Університет банківської справи Національного банку України60.12
97Одеський національний медичний університет60.16
98Національний транспортний університет60.33
99Бердянський державний педагогічний університет60.62
100Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова60.75
101Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького61
102Вінницький національний аграрний університет61.55
103Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського61.65
104Херсонський національний технічний університет61.7
105Одеський національний економічний університет61.96
106Міжрегіональна Академія управління персоналом62.11
107Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка62.41
108Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди63.22
109Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського63.4
110Національний університет “Одеська морська академія”63.51
111Маріупольський державний університет64.46
112Рівненський державний гуманітарний університет64.7
113Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва64.71
114Сумський національний аграрний університет64.95
115Українська інженерно-педагогічна академія65.59
116Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба65.85
117Полтавський університет економіки і торгівлі66.06
118Київський національний університет культури і мистецтв67.46
119Університет ім. Альфреда Нобеля67.63
120Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка67.71
121Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя67.93
122Національна академія внутрішніх справ68.13
123Полтавська державна аграрна академія68.22
124Державний Університет Телекомунікацій68.65
125Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського68.76
126Харківський національний університет внутрішніх справ69.06
127Дніпровський державний технічний університет69.26
128Донецький державний університет управління69.65
129Український Католицький Університет69.76
130Державний університет інфраструктури та технологій70.55
131Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка70.67
132Європейський університет71.69
133Харківський державний університет харчування та торгівлі71.8
134Львівський державний університет безпеки життєдіяльності71.85
135Дніпровський державний аграрно-економічний університет72.01
136Київський національний лінгвістичний університет72.14
137Одеський національний морський університет72.25
138Херсонський державний аграрний університет73.34
139Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ73.84
139Донбаська національна академія будівництва і архітектури73.84
140Харківський національний університет будівництва та архітектури74.85
141Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ75.17
142Закарпатська академія мистецтв75.22
143Черкаський державний технологічний університет75.31
144Одеський державний університет внутрішніх справ75.33
145Луганський державний медичний університет75.55
146Національний університет оборони України Івана Черняховського76.42
147Білоцерківський національний аграрний університет76.78
148Львівський державний університет внутрішніх справ77.22
149Українська академія друкарства77.83
150Центральноукраїнський національний технічний університет78.18
151Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”78.51
152Академія праці. соціальних відносин і туризму79.13
153Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського79.17
154Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди79.33
155Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка79.45
156Харківська державна академія дизайну і мистецтв79.53
157Мукачівський державний університет79.92
158Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського79.97
159Університет митної справи та фінансів80.25
160Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова80.39
161Львівська національна академія мистецтв80.47
162Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”80.82
163Вінницька академія неперервної освіти81.32
164Донбаський державний педагогічний університет81.45
165Херсонська державна морська академія81.87
166Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури82.34
167Одеська державна академія будівництва та архітектури82.72
168Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка82.73
169Національна академія управління83.07
170Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв83.25
171Міжнародний гуманітарний університет83.76
172Київський міжнародний університет83.9
173Львівський національний аграрний університет84.37
174Київський університет права85.37
175Академія сухопутних військ гетьмана Петра Сагайдачного86.06
176Львівський торговельно-економічний університет86.28
177Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая86.42
178Харківська державна академія фізичної культури86.69
179Ізмаїльський державний гуманітарний університет86.76
180Львівська національна музична академія ім. М.В.Лисенка87.17
181Бердянський університет менеджменту і бізнесу87.19
182Подільський державний аграрно-технічний університет87.43
183Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової87.56
184Академія адвокатури України88.17
185Одеський державний аграрний університет88.41
186Український гуманітарний інститут89.13
187Університет менеджменту освіти89.21
188Буковинський університет89.24
189Класичний приватний університет89.39
190Українсько-американський університет Конкордія89.91
191Київський Медичний Університет УАНМ90.07
192Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського90.7
193Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука90.81
194Університет Короля Данила90.89
195Луганський національний аграрний університет91.18
196Київська Академія перукарського мистецтва91.2
197Донецький юридичний інститут91.21
198Харківська державна зооветеринарна академія91.37
199Національна академія Служби безпеки України91.9
200Київський Інститут Бізнесу та Технологій92.07
 
 
 

Освіта.ua
07.07.2020

 

Коментарі вимкнені.