Чи є користь від видатків обласного бюджету на молодіжну політику?

Доволі популярним напрямом використання коштів бюджету є видатки на молодіжну політику. Підтримка юного покоління, сприяння молодіжним ініціативам, фінансування пріоритетів є тими напрямками, які, напевне, викликають схвалення з боку громадськості. Втім чи завжди витрачання коштів за цими напрямками справді сприяє успішній молодіжній політиці, яка б відповідала суспільним пріоритетам?

За 3 квартали 2017 року з обласного бюджету Тернопільської області 675 тис. грн було спрямовано на програму «Молодь Тернопільщини», яка схвалена на 2016-2020 роки. Мету цієї програми визначено як створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

З метою раціонального використання ресурсів програма передбачає концентрацію зусиль на п’яти пріоритетах:

1) формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання – здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді;

2) здоровий спосіб життя молоді – здійснення заходів,. спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;

3) розвиток неформальної освіти – здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності;

4) зайнятість молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді);

5) партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб – здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

Незважаючи на визначені в Програмі пріоритети, кошти, що були використані на виконання програми у 3 кварталах 2017 року було розподілено між 27 напрямками. На мою думку, це призвело до розпорошення бюджетних коштів, а відтак, на неможливості повноцінної реалізації визначених у Програмі пріоритетів. Варто зазначити, що на більше, ніж половину напрямків (14 напрямків), які виконувалися у 3 кварталах 2017 року не було передбачено бюджетних ресурсів взагалі.

Найбільше коштів (210 тис. грн.) упродовж 3 кварталів в межах фінансування Програми було використано за напрямом: Фінансова підтримка ініціатив молодіжних та дитячих громадських організацій через проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства (рис. 1). Це доволі незначний ресурс для суттєвого сприяння розвитку громадських ініціатив молоді. Втім він також використовується з певними недоліками.

Рис. 1. Фінансування обласної програми «Молодь Тернопільщини» на 2016–2020 роки за окремими напрямами

Спрямування коштів на ініціатив молодіжних та дитячих громадських організацій змогу провести конкурс проектів для громадських організацій області та підтримано 35 проектів 22 громадських організацій. Проекти будуть реалізовані до кінця 2017 року. Тобто середній розмір бюджетних коштів на підтримку одного проекту становив 6 тис. грн. На мою думку це дуже малі обсяги коштів, які не дають змоги якісно реалізувати проекти, які мають помітне для регіону значення.

Значним недоліком використання коштів обласного бюджету на фінансування Програми «Молодь Тернопільщини» на 2016–2020 роки є відсутність конкретних результатів використання коштів. У звіті про виконання Програми часто наводиться лише загальна інформація про проведені заходи, іноді оприлюднюються відомості про кількість осіб, які прийняли у них участь. Однак цілком відсутня інформація про якість проведених заходів, які фінансувалися за рахунок бюджетних коштів.

Оксана Бойко

Тернопільський національний економічний університет

Коментарі вимкнені.