Перелік документів на одержання одноразової грошової допомоги для учасників АТО

1. У разі загибелі (смерті) військовослужбовця:

 • заява кожної повнолітньої особи, яка має право на отримання допомоги, а вразі наявності неповнолітніх дітей – іншого з батьків про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині);
 • копія свідоцтва про смерть військовослужбовця (оригінал видають органи РАГС за місцем проживання);
 • витяг із наказу про виключення загиблого(померлого) військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (надає військова частина);
 • копії документів, що свідчать про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця (військова частина):

для виплати одноразової допомоги сім’ям, загиблих під час проведення антитерористичної операції – копія лікарського свідоцтва про смерть (видається сім’ї) та повідомлення військової частини про смерть військовослужбовця (надсилається військовою частиною у військовий комісаріат за місцем проживання сім’ї),

для інших випадків – копія лікарського свідоцтва про смерть (видається сім’ї),копія постанови військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв’язку загибелі (смерті), акт розслідування щодо обставин загибелі військовослужбовця (складається командиром військової частини або військовою службою правопорядку Збройних Сил України або правоохоронними органами (прокуратурою, міліцією, Службою безпеки України));

 • копія довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім’ї військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста (ЖЕК, або КЕЧ);
 • витяг із послужного списку особової справи про склад сім’ї військовослужбовця (видає військова частина);
 • копія свідоцтва про шлюб – для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
 • копія свідоцтва про народження дитини – для виплати одноразової грошової допомоги дитині;
 • копія свідоцтва про народження військовослужбовця –для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);
 • копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї зданими про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;
 • копія ідентифікаційного коду кожного члена сім’ї;

Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає документи для виплати одноразової допомоги.

2. У разі захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва) або встановлення інвалідності:

 • Заява про виплату одноразової грошової   допомоги (стандартний бланк є у військкоматі або військовій частині);
 • Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка та причинного зв’язку втрати працездатності, або встановленої інвалідності (видається комісіями МСЕК Міністерства охорони здоров’я);
 • копія довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу (видається медичними установами, де проводилось лікування);
 • копія довідки командира військової частини про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), видається у військовій частині;
 • витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини, а для військовослужбовців строкової військової служби – копія військового квитка (для звільнених із служби);
 • копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;
 • копія ідентифікаційного коду отримувача.

Всі копії завіряються у військовому комісаріаті (військовій частині), який приймає документи для виплати одноразової допомоги.

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

 

Військовому комісару

_________________________________

від ______________________________

(прізвище, ім’я та по батькові,

_________________________________

місце проживання)

_________________________________

ідентифікаційний код

 

З А Я В А

 

Прошу Вас виплатити мені одноразову грошову допомогу у зв’язку із_________________________________________________________________

(вказується підстава для виплати: поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність, зв’язок з виконанням обов’язків військової служби)

__________________________________________________________________

Виплату прошу здійснити через ______________________________________

(вказуються назва та реквізити банку, номер рахунку)

__________________________________________________________________

 

До заяви додаю такі документи (згідно про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати  працездатності без встановлення  інвалідності  військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби  у військовому резерві. (Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975):

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

 

 

“____”  ________________ 20 ___ р.    Підпис ____________________

Коментарі вимкнені.