Профспілка освітян Тернопільської області висунула свої вимоги до влади

2-3 грудня 2020 року відбудуться акції протесту профспілок з метою гідної відсічі обмеженню прав спілчан та у зв’язку з розглядом у парламенті низки законопроектів, що продовжують політику наступу на права працівників і профспілок, неврахування пропозиції профспілок у проекті Державного бюджету на 2021 рік щодо підвищення заробітної плати та державних соціальних гарантій.

У зв’язку з карантинними обмеженнями участь в даній акції беруть освітяни міста Києва.

Профспілка працівників освіти і науки м. Тернополя повністю підтримує вимоги ЦК Профспілки працівників освіти і науки України щодо оплати праці педагогічних працівників у 2021 році:

1. Виконання норм Закону України «Про освіту» щодо забезпечення видатків на освіту в розмірі не менше ніж 7% валового внутрішнього продукту відповідно до статті 78 Закону «Про освіту».

2. Затвердження схеми посадових окладів педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників відповідно до статті 61 та Прикінцевих і перехідних положень Закону «Про освіту», а також статті 36 Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» з підвищенням їх з 1 січня 2021 року за коефіцієнтом 1,5 відповідно до погодженої з Профспілками постанови «Деякі питання оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників», як альтернативної відтермінованій постанові від 10.07.2019 № 822.

3. Забезпечення у 2021 році місцевих бюджетів освітньою субвенцією у повному розмірі з її розподілом залежно від кількості класів станом на 5 вересня 2020 року, замість хибного показника кількості учнів, що не забезпечує її пропорційного розподілу. Не допустити зменшення обсягів субвенції порівняно з видатками, схваленими в проекті Державного бюджету на 2021 рік в першому читанні.

4. Забезпечення виділення у 2021 році додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти у повному обсязі у розрізі усіх місцевих бюджетів, не допустити її зменшення на 2 млрд гривень.

5. Забезпечення у 2021 році належними обсягами фінансування підготовки кадрів державними закладами вищої освіти за встановленими нормативами. Не допустити зменшення фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти на 500,0 млн гривень.

6. Запровадження обов’язкового державного страхування на випадок захворювання коронавірусною хворобою працівників закладів освіти та розробити відповідний порядок його здійснення.

7. Забезпечення спрямування коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на період дії карантину на фінансування потреб закладів освіти.

8. Недопущення скасування пільг на проїзд студентів і учнів у автомобільному транспорті.

9. Недопущення втручання представників органів державної влади у статутну діяльність профспілок.

Коментарі вимкнені.