Студентство Тернопілля у цифрах

На початок 2020/21 навчального року в Тернопільській області здійснювали діяльність 6 закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО) та 11 закладів вищої освіти (ЗВО).

У закладах фахової передвищої освіти навчалося 8,5 тис. осіб, з яких 4,1 тис. (47,8%) – жінки, у закладах вищої освіти – відповідно 28,3 тис., 15,8 тис. (55,9%).

Переважна більшість студентів (92,4% у ЗФПО та 73,3% у ЗВО) здобувала знання за денною формою навчання. У закладах фахової передвищої освіти за денною формою навчалося 3,7 тис. жінок (47,2% до загальної кількості студентів денної форми), у закладах вищої освіти – 10,8 тис. (52,1%).

На початок 2020/21 навчального року до ЗФПО прийнято на навчання 2,6 тис. осіб, до ЗВО – 10,8 тис. осіб (з них 3,7 тис. прийняті для продовження навчання з метою здобуття більш високого освітнього ступеня). 

У 2020 році із закладів фахової передвищої освіти було випущено 2,5 тис. фахівців (1,5 тис. молодших спеціалістів, 0,8 тис. молодших бакалаврів та 0,2 тис. бакалаврів), із закладів вищої освіти – 10,2 тис. фахівців (1,2 тис. молодших спеціалістів, 5,0 тис. бакалаврів, 0,7 тис. спеціалістів, 3,3 тис. магістрів).

Крім того, у ЗВО навчалося 2848 студентів-іноземців (з яких 47,2% – жінки), у ЗФПО – 2 студенти-іноземці.

 Для інформації.

Заклад фахової передвищої освіти – це заклад освіти, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти.

Розробка статистичної інформації щодо мережі та діяльності закладів фахової передвищої освіти запроваджена з 2020/2021 навчального року з урахуванням положень Закону України “Про фахову передвищу освіту”.

Заклад вищої освіти – окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

За інф. Головного управління статистики  у Тернопільській області

Коментарі вимкнені.