Як на Тернопільщині чиновники за 300 тисяч грн. збираються подолати корупцію

ЗАХОДИ

запобігання та протидії корупції

у Тернопільській області на 2015 рік

Корупційні ризики

Зміст заходів

Відповідальні

за виконання

Строк виконання

I. Відсутність системного аналізу стану

забезпечення профілактики корупційних правопорушень

1. Забезпечити проведення моніторингу стану законності та правопорядку, суспільно-політичної ситуації в області з урахуванням факторів, що сприяють загостренню корупційних проявів. Визначити причини і умови, що сприяють корупційним правопорушенням у сфері державної служби ефективних дій з їх профілактики

 

Сектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, відділ комунікацій з громадськістю, відділ інформаційної діяльності облдержадміністрації, громадська ради при  облдержадміністрації (за згодою), райдержадміністрації

 

Щокварталу, протягом

2015 року

 

 

 2. Провести громадську експертизу використання коштів обласного бюджету на 2014 році. Про результати поінформувати на сесії обласної радигромадська ради при  облдержадміністрації (за згодою), сектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації2  квартал

2015 року

 3. Забезпечити проведення моніторингу законності відчуження державного і комунального майна, земельних ресурсів  за 2010-2014 роки органами державної влади і місцевого самоврядування. Залучити до цієї діяльності незалежні аудиторські підприємства.

Про результати повідомляти громадськість через засоби масової інформації.

громадська ради при  облдержадміністрації (за згодою), сектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, Головне управління Держземагентства в області (за згодою)4 квартал

2015 року

 4.Забезпечити умови для розкриття фінансовими установами інформації про платежі до державного та місцевих бюджетів, які сплачують суб’єкти господарювання, що мають право на видобуток корисних копалин або використання природних ресурсівдепартамент екології  та природних ресурсів облдержадміністрації, обласна рада, районні ради (за згодою), райдержадміністрації,

виконавчі комітети Тернопільської і Чортківської міських рад (за згодою)

3 квартал 2015 року
 5.З метою ліквідації каналів отримання незаконної вигоди медичними працівниками проаналізувати систему надання благодійної допомоги пацієнтами медичних закладів і підготувати методичні  рекомендації щодо унормування і виведення з тіні коштів, отриманих від хворих за медичні послуги і процес лікування.громадська ради при  облдержадміністрації (за згодою), департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації2 квартал 2015 року
ІІ. Відсутність принципів  доброчесності на публічній службі1. Провести роз’яснювальну  роботу серед співробітників структурних підрозділів щодо:

–  заборон і обмежень, установлених антикорупційним законодавством, та відповідальності за корупційні правопорушення;

Провести обговорення в колективах випадків притягнення до відповідальності співробітників облдержадміністрації та райдержадміністрацій і резонансних справ корупційного характеру

Сектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації,  управління юридичної і кадрової роботи апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації

 

Щокварталу, протягом

2015 року

 

 2. Провести цикл занять із співробітниками щодо виконання Закону України ,,Про правила етичної поведінки”,  ,,Про державну службу”,  ,,Про запобігання корупціїСектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації,  управління юридичної і кадрової роботи апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації2015 рік
 3. Забезпечити проведення аналізу скарг і звернень фізичних та юридичних осіб стосовно порушення вимог антикорупційного законодавстваВідділ роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації, сектор  з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністраціїЩокварталу, протягом

2015 року

 

 4. Запровадити механізм зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушеньСектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, відділ комунікацій з громадськістю, відділ інформаційної діяльності облдержадміністрації, громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою), райдержадміністраціїТравень

2015 року

ІІІ. Відсутність ефективної  системи внутрішнього контролю1. Забезпечити представництво у складі кадрової комісії та тендерних комітетах спеціалістів з питань запобігання і протидії корупції та громадськостіуправління юридичної і кадрової роботи апарату облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації,  райдержадміністраціїчервень

2015 року

 2. Забезпечити проведення внутрішнього аудиту діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій у частині  використання державних коштів та майнаУправління фінансово-господарського забезпечення облдержадміністрації, відділ контролю, інформаційно-комп’ютерного забезпечення та електронного урядування апарату облдержадміністрації райдержадміністрації, громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою)Згідно окремого графіку
 3. Розробити систему  впровадження ротації посадових осіб, які працюють на посадах з високими корупційними ризиками, та створення дієвого кадрового резерву на зазначені посадиуправління юридичної і кадрової роботи апарату облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою), райдержадміністрації1 півріччя

2015 року

 4.Розробити матрицю громадського контролю за ходом виконання обласної антикорупційної програми за ходом її виконання, до якої залучити представників правоохоронних і контролюючих структур, громадських і релігійних організацій, засобів масової інформації  тощоСектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою)Квітень

2015 року

 5.У відповідності до вимог підпункту 12, пункту 1 статті 11 Закону України „Про запобігання корупції” погодити із Національним агентством з питань запобігання корупції Обласну антикорупційну програму на 2015 рікСектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою)2 квартал

2015 року

IV. Низький  рівень правової культури та правової свідомості на державній службі1. Розробити і поширити

серед працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій, методичних матеріалів (пам’яток) щодо застосування антикорупційного законодавства

 

управління юридичної і кадрової роботи апарату облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою), райдержадміністрації2 квартал 2015 року
 2. Організувати підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої владиуправління юридичної і кадрової роботи апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації, Тернопільський регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організаційЗгідно окремого графіку
 3. Забезпечити проведення семінарів та інших освітніх заходів з державними службовцями з питань внесення змін та доповнень до антикорупційного законодавствауправління юридичної і кадрової роботи апарату облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації2015 рік
 4. Організувати надання  методичної та консультативної  допомоги державним службовцям з питань дотримання антикорупційного законодавствауправління юридичної і кадрової роботи апарату облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації,

громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою)

постійно
V. Низький рівень взаємодії органів виконавчої влади із представниками  громадськості щодо протидії корупції1. Організація проведення щорічного обласного конкурсу ,,Громадський рейтинг відкритості регіональних органів влади”Відділ комунікацій з громадськістю  і відділ інформаційної діяльності облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації,

громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою)

3 квартал 2015 року
 2. Запровадити  на Тернопільському обласному державному телебаченні та на обласному радіо циклу інформаційних повідомлень на тему  ,,Громада – за Тернопільщину без корупції”Відділ комунікацій з громадськістю  і відділ інформаційної діяльності облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації,

громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою), Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія (за згодою)

Червень

2015 року

 3. Розробити та запровадити  на каналах місцевого телебачення та радіо, у друкованих ЗМІ, відео- та аудіоматеріалів, статей з питань запобігання корупційних проявів при обслуговуванні громадян у органах державної влади, комунальних закладах, медичних та освітніх установах, надання конкретних порад громадянам з питання шляхів уникнення втягування в корупціюВідділ інформаційної діяльності і відділ комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, редакція газети ,,Свобода” (за згодою), Тернопільська обласна державна телерадіокомпанія (за згодою), райдержадміністрації, громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою)3 квартал 2015 року
 4. Провести конкурс на кращий журналістський матеріал антикорупційного спрямуванняВідділ інформаційної діяльності і відділ комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою)4 квартал

2015 року

 5. Стимулювати розвиток діяльності студентських рад щодо запобігання та протидії корупції у вищих навчальних закладах областіДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою)2015 рік
 6.Забезпечити участь громадськості в процесах:виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції;

–       продажу земель державної та комунальної власності, наданням у користування та передачею у власність земельних ділянок усіх категорій;

– розробки, створення системи прозорості при ознайомленні із генеральними планами розбудови населених пунктів Тернопільської області

громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою), департамент архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації, Головне управління Держземагентства в області (за згодою)3 квартал

2015 року

 7. Провести студентський форум

,,Молодь Тернопільщини – проти корупції”

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою) 

4 квартал 2015 року

 8. Розробити, виготовити  та розповсюдити друковану продукцію антикорупційного спрямуванняуправління юридичної і кадрової роботи апарату облдержадміністрації, відділ комунікацій з громадськістю  і відділ інформаційної діяльності облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації,

громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою)

 

3 квартал 2015 року

 9. Організувати  доступ громадськості до проектів нормативно-правових актів для ознайомлення і внесення своїх пропозиційУправління загальної роботи та аналізу кореспонденції облдержадміністрації, райдержадміністраціїПостійно
 10. Забезпечити створення і функціонування на сайті облдержадміністрації сторінки щодо попередження і протидії корупціїСектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, відділ контролю, інформаційно-комп’ютерного забезпечення  та електронного урядування облдержадміністрації,

відділ інформаційної діяльності, відділ комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою)

2 квартал 2015 року
 11.Організувати проведення в публічних бібліотеках області книжково-журнальних виставок, організації тематичних полиць, зустрічей із письменниками та журналістами, що висвітлюють антикорупційну тематикуДепартамент культури, релігій та національностей

облдержадміністрації, відділ інформаційної діяльності, облдержадміністрації, райдержадміністрації, громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою)

2015 рік
 12. Забезпечити функціонування спеціальної гарячої лінії для громадян, які бажають надати інформацію про факти корупції

 

Сектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, відділ контролю, інформаційно-комп’ютерного забезпечення  та електронного урядування облдержадміністрації,

відділ роботи із звернення громадян облдержадміністрації, райдержадміністрації, громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою)

2015 рік
VI. Відсутність прозорості при наданні адміністративних послуг і тінізація економіки

 

1. Провести обласний форум на тему ,,Підприємець і влада”департамент агропромислового розвитку, департамент розвитку інфраструктури, транспорту та туризму, департамент екології  та природних ресурсів, департамент архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та енергозбереження, відділ комунікацій з громадськістю,  відділ інформаційної діяльності

облдержадміністрації,  громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою)

4 квартал

2015 року

 2. Організувати проведення круглих столів з питань: ,,Середній та малий бізнес – у протидії корупції”; ,,Роль громадських організацій у процесі попередження корупції”департамент агропромислового розвитку, департамент розвитку інфраструктури, транспорту та туризму, департамент екології  та природних ресурсів, департамент архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та енергозбереження, відділ комунікацій з громадськістю,  відділ інформаційної діяльності

облдержадміністрації,  райдержадміністрації, громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою)

2015 рік
VII. Складні умови доступу до інформації про діяльність органів державної влади для фізичних, юридичних осіб і об’єднань громадянЗабезпечити інформування громадськості через друковані засоби масової інформації, радіо та телебачення про заходи щодо зниження рівня корупції, що вживаються місцевими органами виконавчої владивідділ комунікацій з громадськістю,  відділ інформаційної діяльності

облдержадміністрації,  сектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації,

райдержадміністрації, громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою)

2015 рік
 2.Забезпечити доступ громадськості до містобудівної документації та геоінформаційних даних (у тому числі в електронній формі), зокрема вжиття заходів з перегляду практики застосування грифу „Для службового користування” щодо містобудівної документації, у тому числі генеральних планів міст, оприлюднення генеральних планів міст відповідно до Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою), департамент архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації, управління юридичної та кадрової роботи апарату облдержадміністрації, райдержадміністрації2 квартал

2015 року

VIII. Недостатній рівень науково-аналітичного забезпечення протидії корупції у області1. Налагодити системну  науково-аналітичну роботу і забезпечити вивчення та розповсюдження позитивного досвіду у сфері запобігання і протидії корупції, у тому числі і іноземного, із наступним застосуванням найбільш ефективних форм і засобів в областісектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, Тернопільський регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою)2015 рік
Надання неправдивих даних щодо стану матеріального забезпечення, який не відповідає  офіційним доходамЗабезпечити  відкритий та публічний розгляд декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за попередній рік, надані посадовцямиуправління юридичної і кадрової роботи апарату облдержадміністрації,

сектор з питань запобігання та виявлення  корупції,  взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації,

райдержадміністрації, громадська рада при  облдержадміністрації (за згодою)

ІІ та ІІІ квартали 2015 року
    

Разом: Обласний бюджет 300 тисяч грн

 

Коментарі вимкнені.