Закони для тих, кому потрібна публічна інформація

Відповідно до статті 1 Закону публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим законом. В частині другій цієї статті зазначено, що публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Іншими словами запитувачі інформації можуть запитувати будь-яку інформацію, яка є в розпорядженні розпорядників інформації і яка не віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до статті 12 Закону України від 13.01.2011р. №2939-VI “Про доступ до публічної інформації” запитувачами інформації визнаються фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень (тобто органів державної влади та місцевого самоврядування).

Відповідно до статті 19 Закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації з запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно (частина п’ята стаття 6 Закону).

Не належить до публічної інформації:

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено законодавством України;
– інформація, отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних зі співробітництвом Пенсійного фонду України (далі – Пенсійний фонд) з органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;
– інформація, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб;
– інформація, отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;
внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Пенсійного фонду, здійсненням інших функцій Пенсійного фонду, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
– інформація, що міститься у Державному реєстрі загальнообов‘язкового державного соціального страхування, справах платників, пенсійних справах, картках особових рахунків платників, позовних матеріалах, матеріалах справ про адміністративні правопорушення, особових справах державних службовців, крім інформації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які обіймають посаду державного службовця першої або другої категорії.

Сектор із забезпечення доступу до публічної інформації ДПА в області

Коментарі вимкнені.