Західноукраїнськi вченi розшифрували дату кiнця свiту – 3036 рік!

Апокалiпсис знову вiдкладається. Тепер – до 3036 року. Таку дату визначив польський астроном Ян Лятош у своєму “Прогностиконi”, написанному майже п’ять столiть тому. Наскiльки точний цей прогноз? Чи варто вiрити “польському Нострадамусу”?

Про це розмова з Петром Кралюком, доктором фiлософiї, професором, проректором з навчальної та наукової роботи Нацiонального унiверситету “Острозька академiя”.

– Чим аргументує своє передбачення Ян Лятош?

– Це дуже цiкава та неординарна особистiсть. Вiн тривалий час грунтовно займався астрологiєю. Вiдтак намагався передбачити подiї вiдповiдно до змiни розмiщення небесних планет. I, цiкава рiч, йому це вдавалось. Тобто астрономiчнi розрахунки дослiдника, на основi яких вiн вибудовував теорiю прогнозу, – збiгалися.

Наприклад, Лятош за своєю методикою визначив перiод занепаду Османської iмперiї, а також її поразки у битвах з Персiєю та Римом. Про це йдеться у його “Прогностиконi”, написанному некласичною латиною. Там же зазначено, що з 2025 року на Землi почнуться катастрофи, описанi в “Апокалiпсисi”, а в 3036-му слiд чекати найдраматичнiшого фiналу -кiнця свiту.

– Чому досi “Прогностикон” та його автор маловiдомi в Українi та свiтi?

– Як я вже згадував, цю унiкальну роботу Ян Лятош написав некласичною, тобто середньовiчною латиною. Тож перекладати її дуже важко. Але ми, науковцi Острозької академiї, уже працюємо над цим. Ба бiльше, хочемо видати “Прогностикон” українською та польською мовами. Повiрте, Ян Лятош — неординарна особистiсть. Народився 1539 року, працював у Кракiвському унiверситетi. Та згодом за критику календарної реформи Папи Григорiя XIII йому довелося переїхати до Острога. Тут вiн був особистим лiкарем князя Василя Костянтина Острозького, викладав у мiсцевiй академiї математику й астрономiю, та, звичайно ж, займався улюбленою астрологiєю.

-Уже називали рiзнi дати кiнця свiту. На щастя, прогнози не справджувалися. Чому маємо вiрити Яну Лятошу?

-Передбачення — дуже складна i невдячна справа. Тим паче астрологiчнi. Це своєрiдний симбiоз науки й вiри. Як ставитись до них, кожен має визначитись самостiйно. До речi, Ян Лятош для прогнозування подiй послуговувався грунтовними розрахунками.

Iнтерпретує та пояснює можливi подiї в дусi християнської доктрини. Стверджує, що спочатку прийде Антихрист, опiсля слiд чекати припинення земного життя. Але буде суд Божий i воскресiння мертвих душ.

-А де похований польський астролог?

-Вiн помер в Острозi, де i знайшов вiчний спочинок. Навiть знаємо приблизне мiсце поховання. Чому приблизне? Бо колишнiй цвинтар не вцiлiв — радянська влада знищила його в 60-х роках минулого столiття. Оригiнали праць Яна Лятоша зберiгаються лише в Краковi та Варшавi. Тепер до забутого астролога, математика i фiлософа — особлива цiкавiсть.

Володимир IСАЄВ, Острів

Коментарі вимкнені.