Податковий компроміс – суть, терміни, умови застосування

5 грудня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон щодо застосування податкового компромісу, а саме ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу».

Що таке компроміс?

Звільнення платника податків та/або їх посадових осіб від відповідальності за заниження податкових зобов’язань.

Яких податків стосується компроміс?

 • Податок на прибуток підприємств – за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року (з урахуванням строку 1095 днів);

 • Податок на додану вартість – за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року (з урахуванням строку 1095 днів);

Розмір сплати при досягненні компромісу.

5% – від суми заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток та/або податку на додану вартість. Інші 95% вважаються погашеними, а санкції не застосовуються,пеня не нараховується.

Тривалість процедури компромісу.

Процедура триває не більше 70-ти календарних днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку.

У яких випадках та при яких умовах можливий компроміс?

1.1.Подання платником податків відповідних уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань з податку на прибуток та/або податку на додану вартість в яких визначені суми заниження податкових зобов’язань. Разом з розрахунком необхідно подати перелік господарських операцій по яких здійснено уточнення.

1.2.Узгодження суми податкового зобов’язання:

 • З дня отримання платником повідомлення контролюючого органу про відсутність необхідності проведення перевірки.

 • У разі необхідності проведення перевірки – з дня отримання платником довідки або податкового повідомлення-рішення складеними за результатами проведеної контролюючим органом перевірки.

1.3. Податкові зобов’язання сплачуються платником протягом 10-ти календарних днів з дня, наступного за днем узгодження.

 1.4. Після сплати узгоджених зобов’язань компроміс вважається досягнутим.

 2. Досягнення компромісу по неузгоджених податкових зобов’язаннях, що перебувають в процесі судового або адміністративного оскарження або неузгоджені згідно норм Кодексу.

  1. Платник подає заяву до контролюючого органу про намір досягнення податкового компромісу.

  2. Узгодження суми податкового зобов’язання: днем узгодження суми зобов’язань, визначених в податковому повідомленні рішення, є день подання до контролюючого органу зазначеної заяви.

  3. Після сплати узгоджених зобов’язань компроміс вважається досягнутим.

 1. Подання уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань в процесі проведення контролюючим органом перевірки або при наявності складеного акту перевірки.

3.1. У цьому випадку процедура досягнення податкового компромісу є аналогічною процедурі описаній у пункті 1.

 Можливість проведення повторної перевірки.

При досягненні компромісу, повторні перевірки по уточненим операціям контролюючими органами не проводяться.

Звільнення від відповідальності.

Діяння щодо яких досягнуто компромісу не вважаються умисним ухиленням від сплати податків, а тому платники податків та їх посадові особи звільняються від відповідальності.

Термін дії режиму податкового компромісу.

Уточнюючі розрахунки або відповідні заяви подаються платниками протягом 90 днів з дня набрання чинності Законом.

Станом на день написання цієї статті Закон ще не набрав чинності, а тому приклади практичного застосування вказаних норм законодавства будуть наведені у наступних статтях.

За матеріалами сайту www.http://taxgroup.com.ua/

Коментарі вимкнені.