Як зареєструвати самовільну забудову у Тернополі

Житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна, не набуває права власності на нього.

Відповідно до ст. 376 ЦК України право власності на самочинно збудоване нерухоме майно може бути за рішенням суду визнане за особою, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, що не була їй відведена для цієї мети за умови надання земельної ділянки в установленому порядку особі під уже збудоване нерухоме майно.

 Заявнику для проведення державної реєстрації прав на самочинно побудовані об’єкти нерухомого майна необхідно подати такі документи:

– заява встановленої форми, яка визначена наказом Міністерства юстиції України від 17.04.2012 № 595/5 «Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

– документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється), копія надається;

– документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з    Державного реєстру прав;

– документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);

– документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку;

– витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі, коли в документі, що посвідчує речове право на земельну ділянку, відсутні відомості про її кадастровий номер);

– рішення суду;

– технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

– документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта. Це може бути декларація про готовність об’єкта до експлуатації, зареєстрована в установленому порядку Державною архітектурно-будівельною інспекцією (щодо об’єктів I – III категорії складності), та виданий, на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації сертифікат (щодо об’єктів IV і V категорії складності);

– у разі подання заяви про державну реєстрацію заінтересованою особою особисто така особа також подає копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

– у разі подання заяви про державну реєстрацію уповноваженою особою така особа також подає копію документа, що підтверджує її повноваження (установчий документ юридичної особи: статут, засновницький договір або положення, в якому міститимуться відомості про уповноваження відповідної особи на вчинення дій від імені юридичної особи);

– у разі подання заяви про державну реєстрацію уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа подає копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи. (У разі коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України, уповноважена особа подає органові державної реєстрації прав копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє).

Піган Світлана Романівна – начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
реєстраційної служби Головного управління юстиції у Тернопільській області

 

Коментарі вимкнені.