Податківці Тернопільщини у січні 2011 року за результатами перевірок платників податків донарахували 7,1 млн. гривень

Відповідно до Закону України „Про державну податкову службу в Україні” одним із голо-вних завдань підрозділів податкового контролю юридичних осіб державної податкової служ-би є здійснення контролю за дотриманням

податкового законодавства, правильністю обчис-лення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів а також неподаткових доходів, установлених законодавством.
За січень 2011 року працівниками податкових органів Тернопільщини проведено 50 плано-вих комплексних та 19 позапланових документальних перевірок щодо дотримання суб’єктами господарської діяльності податкового та валютного законодавства.
Контрольну роботу податкових органів насамперед спрямовано на першочергові перевірки тих суб’єктів господарювання, які при значних обсягах валових доходів декларують незнач-не податкове зобов’язання, так званих „мінімізаторів”, посередницьких комерційних струк-тур, які без наявних власних активів та при незначній чисельності персоналу декларують значні суми ПДВ до відшкодування з бюджету.
За результатами проведених у січні перевірок донараховано 7,1 млн. грн. узгоджених подат-кових зобов’язань та зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування на суму 5,1 млн. грн.
За матеріалами управління
податкового контролю юридичних осіб
ДПА в Тернопільській області

Коментарі вимкнені.