Відкритий лист Міністру охорони здоров’я України щодо питань вірусних гепатитів

Відкритий лист до Міністра охорони здоровя України щодо нагальної необхідності розробки  Державної цільової соціальної програми з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів

Шановний Олександре Володимировичу!
Ми, представники громадських, міжнародних та державних організацій, науковці, представники ЗМІ та пересічні громадяни України звертаємося до Вас з метою отримання Вашої особистої підтримки у вирішенні нагальної проблеми – поширення вірусних гепатитів в Україні.
До цього нас  спонукає катастрофічна ситуація з захворюваністю на вірусні гепатити, що склалася в державі. За ступенем негативного впливу на здоров’я, вірусні гепатити  займають домінуючу позицію в структурі інфекційної патології.

 

До теперішнього  часу держава не має реальних статистичних даних щодо рівня захворюваності на гепатит В, адже до червня 2009 року в Україні реєструвалися лише гострі форми гепатитів В  та С. Згідно з науково-експертними  підрахунками, реальна кількість захворювань на гострий гепатит В у 5-6 разів перевищує дані офіційної статистики: на 1 зареєстровану форму гепатиту В припадає 5-6 безсимптомних випадків а кількість носіїв вірусу гепатиту В в державі перевищує 1 млн. осіб(масовий скринінг не проводився). Ще більш гостра  ситуація спостерігається навколо захворюваності на гепатит С, оскільки для 80% пацієнтів притаманний безсимптомний  перебіг з подальшим розвитком хронічного процесу у більш як 80 відсотків пацієнтів .
Україна належить до країн з середнім рівнем розповсюдженості гепатиту С. За наявними експертними оцінками ВООЗ в Україні інфіковано біля 3% громадян, що складає близько 1,2 млн. осіб. Проте, за результатами вибіркового моніторингу груп ризику, інфікованість вірусом гепатиту С серед деяких груп населення значно перевищує середньосвітові показники і досягає 40-60%.  “Гепатит С – це наступна епідемія, яка може стати більш серйозною проблемою ніж ВІЛ вже за декілька років”  (ВООЗ) .  Важливо і те, що за даними досліджень, лікування на останніх стадіях захворювання коштує в десятки разів вище ніж лікування сучасними лікарськими засобами на ранніх стадіях.
Така кризова ситуація змусила профільних фахівців, представників громадських організацій та пацієнтів об’єднатися для вирішення цієї проблеми. В результаті було розроблено Концепцію Державної цільової соціальної програми з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року, яка  у березні 2011 року була схвалена Кабінетом Міністрів України (розпорядження №206-р).
Досвід провідних держав Європи переконливо свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з гепатитами В і С, необхідно забезпечити реалізацію скоординованої політики у сфері боротьби з цими недугами, у першу чергу в частині своєчасної профілактики, діагностики, реєстрації та забезпечення лікування хворих, шляхом об’єднання зусиль  та ресурсів органів державної влади та громадськості.
Ми закликаємо до негайного завершення розробки Державної цільової програми, її затвердження та виділення відповідного бюджету для фінансування запланованих заходів.  Основні стратегічні напрями частини Програми, що потребують гарантованого державного фінансування – це  забезпечення лікування  15 тисяч хворих хронічним гепатитом С до 2015 року та  доступність  тестування для всіх, хто потребує.
Враховуючи викладене, звертаємося до Вас, як до керівника профільного Міністерства, з вимогою взяти цю ситуацію під особистий контроль та доручити робочій групі у стислий термін розробити проект Державної цільової соціальної програми з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року, забезпечити її широке громадське обговорення та подати для схвалення до Кабінету Міністрів України.

Щиро сподіваємося на Вашу  участь та підтримку,

Коментарі вимкнені.