Від 27 до 103, – на яких позиціях тернопільські університети

Враховуючи дуже близькі значення інтегральних показників (Iз) Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” і Київського національного університету ім. Т.Шевченко, та їх значний відрив від групи інших університетів, цього року також як і в попередньому, команда проекту «Топ 200 Україна» вирішила розмістити їх на загальному першому/другому місці.

Цього року — девятий випуск рейтингу. Його методика побудована відповідно до міжнародних принципів ранжирування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних критеріїв.

У використовуваній методиці діяльність вишів оцінюється з допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості підготовки випускників вишів представниками роботодавців і академічного співтовариства (15%), а також із використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%). Інтегральний індекс представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання.

2015 ВНЗ Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп Оцінка якості навчання IН Оцінка міжнародного визнання IМВ Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ
1/2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 37,47270967 20,72479079 23,19425549 81,39175595
1/2 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 34,01586015 23,27596244 24,09906801 81,3908906
3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 19,45588722 14,61406213 15,58274062 49,65268998
4 Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 17,63757374 9,432969324 18,71213113 45,7826742
5 Національний університет “Києво-Могилянська академія” 12,99838602 17,35736039 15,22062787 45,57637429
6 Національний університет “Львівська політехніка” 8,751396898 15,33781537 21,40650423 45,4957165
7 Національний гірничий університет 19,68292552 9,459010783 15,06216184 44,20409814
8 Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 27,32422908 7,339606176 9,245773324 43,90960858
9 Львівський національний університет імені Івана Франка 9,178636543 14,65756614 19,24937712 43,0855798
10 Дніпропетровський національний університет 14,83977582 11,78955062 15,68399576 42,3133222
11 Національна металургійна академія України 15,25493281 7,299620025 19,22397409 41,77852693
12 Національний університет біоресурсів і природокористування України 15,81551399 14,84961868 11,00223601 41,66736868
13 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 8,599642306 17,9782097 13,71421501 40,29206702
14 Національний авіаційний університет 10,70363035 12,90688225 16,11210448 39,72261709
15 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” 9,838643582 8,396858119 20,60453805 38,84003975
16 Харківський національний університет радіоелектроніки 12,5215492 7,286777042 18,11104754 37,91937378
17 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 14,38557665 10,37944845 13,10109748 37,86612257
18 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 6,973723763 7,658064589 22,1271768 36,75896515
19 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 8,492865376 10,37772946 16,3569157 35,22751054
20 Донецький національний технічний університет 8,167709232 9,241059331 17,409291 34,81805956
21 Сумський державний університет 5,378758977 5,767582829 22,86146662 34,00780843
22 Одеський національний політехнічний університет 6,45177694 7,297265847 19,55623475 33,30527754
23 Київський національний університет технологій та дизайну 9,839298771 10,46294055 12,89252274 33,19476206
24 Київський національний торговельно-економічний університет 7,468987969 15,43517861 10,1334184 33,03758497
25 Донецький національний університет 6,664809466 9,414492434 16,70114229 32,78044419
26 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 5,498449995 9,825992975 17,3434704 32,66791337
27 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 9,909317872 8,253617392 14,32874996 32,49168522
28 Вінницький національний технічний університет 15,23030991 6,224425148 10,79942229 32,25415735
29 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 15,2128097 5,187120572 11,3765958 31,77652607
30 Донецький національний медичний університет ім. М.Горького 14,73957915 4,893493501 11,96634521 31,59941786
31 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 7,643318419 6,67336928 17,10170629 31,41839399
32 Національний фармацевтичний університет 12,68927625 9,656025644 9,006712953 31,35201484
33 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 6,864901728 10,45082085 13,90340273 31,21912531
34 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 6,220998506 6,993306018 17,98082477 31,1951293
35 Одеський національний економічний університет 6,846866453 13,53896531 10,6332993 31,01913106
36 Національний університет харчових технологій 11,26106885 9,341639509 10,29411295 30,89682131
37 Національний лісотехнічний університет України 18,27153385 4,806616746 6,731828732 29,80997932
38 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 7,731074592 7,529073806 14,36081031 29,62095871
39 Ужгородський національний університет 8,428536929 8,288547465 12,77654882 29,49363322
40 Одеська національна академія харчових технологій 11,19554993 5,984375907 12,18411039 29,36403622
41 Тернопільський національний економічний університет 4,087589023 14,17731883 10,98750404 29,25241189
42 Чорноморський державний університет імені Петра Могили. 3,667998646 10,10421507 15,3462691 29,11848282
43 Хмельницький національний університет 4,697620202 3,804233025 19,92029462 28,42214784
44 Івано-франківський національний медичний університет 12,70491875 6,486120709 9,022236603 28,21327606
45 Національний університет “Одеська юридична академія” 6,135519961 8,241637791 13,52762345 27,9047812
46 Харківський національний медичний університет 11,68107613 6,999232423 9,176154072 27,85646262
47 Запорізький національний технічний університет 6,330835304 7,093096137 14,38592056 27,80985201
48 Харківський національний економічний університет 6,480297527 8,370671283 12,9219644 27,77293321
49 Одеський національний медичний університет 12,50489869 5,901843385 9,26505005 27,67179212
50 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 7,421528974 6,655672456 13,45843554 27,53563697
51 Дніпропетровська медична академія 12,66841105 5,857640933 8,093843802 26,61989578
52 Київський національний університет будівництва і архітектури 8,098950877 7,553599137 10,66954178 26,32209179
53 Українська медична стоматологічна академія 7,985704152 5,743191896 12,16501036 25,89390641
54 Кіровоградський національний технічний університет 10,70534801 8,681677124 6,394164864 25,78119
55 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 6,088185003 5,823635002 13,80301252 25,71483252
56 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 10,95173619 5,670549118 9,055511524 25,67779683
57 Одеський національний морський університет 7,374730495 5,815617528 12,31925926 25,50960728
58 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 6,320370114 6,113275583 12,99776908 25,43141478
59 Університет економіки та права “КРОК” 6,279472824 10,65926725 8,423334212 25,36207428
60 Львівська комерційна академія 7,918339117 7,126324025 10,16225053 25,20691367
61 Університет банківської справи НБУ 4,897696335 12,98964687 7,172212259 25,05955546
62 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 10,21532607 6,06442329 8,582319888 24,86206924
63 Українська інженерно-педагогічна академія 8,143488856 7,470762512 9,165500956 24,77975232
64 Буковинський державний медичний університет 8,394269227 5,097166955 11,12437443 24,61581061
65 Національна академія управління 7,127345029 11,96485468 5,451004016 24,54320372
66 Донецький державний університет управління 3,995924071 9,919735443 10,60515478 24,5208143
67 Луганський державний медичний університет 8,984059036 4,997290537 10,53581166 24,51716123
68 Національний університет водного господарства та природокористування 8,674499756 7,070222953 8,763858572 24,50858128
69 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 8,214852226 5,346107194 10,85725203 24,41821145
70 Таврійський державний агротехнологічний університет 9,172993013 6,158873034 9,01841597 24,35028202
71 Донбаська державна машинобудівна академія 9,473766681 4,349202592 10,44171504 24,26468431
72 Київський міжнародний університет 4,937670725 10,8472427 8,322503954 24,10741738
73 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 7,554766745 6,930516055 9,545306597 24,0305894
74 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 5,756999616 5,050952412 13,10536692 23,91331895
75 Луцький національний технічний університет 4,121957417 4,548801267 15,15198416 23,82274285
76 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 5,783722704 7,430043168 10,49624665 23,71001252
77 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 6,758258585 8,608534555 8,342264262 23,7090574
78 Національний транспортний університет 3,822563261 6,980437418 12,76454984 23,56755052
79 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 6,744421203 9,721559353 7,01594651 23,48192707
80 Херсонський державний аграрний університет 7,923335734 7,835114105 7,561572716 23,32002256
81 Запорізький національний університет 5,994005214 7,970885766 9,293724425 23,25861541
82 Херсонський національний технічний університет 7,68502089 7,930996007 7,554909792 23,17092669
83 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 7,50406332 8,03649701 7,567722383 23,10828271
84 Запорізький державний медичний університет 7,758822842 5,087028639 10,20889326 23,05474474
85 Херсонський державний університет 5,951252396 7,587535992 9,354577386 22,89336577
86 Миколаївський національний аграрний університет 7,829301909 8,221298484 6,25184599 22,30244638
87 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 7,007648107 5,514913639 9,675425808 22,19798755
88 Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 6,210350369 9,319422418 6,62292433 22,15269712
89 Одеська національна морська академія 5,833999661 4,117303509 12,15566313 22,1069663
90 Київський університет імені Бориса Грінченка 5,66228872 4,437504662 11,96781515 22,06760853
91 Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) 6,622355638 9,326039126 6,058948275 22,00734304
92 Харківський національний університет будівництва та архітектури 7,059901726 4,579290362 10,31591387 21,95510596
93 Українська державна академія залізничного транспорту 7,01068162 7,160448313 7,654422054 21,82555199
94 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 5,83650373 8,54246027 7,424807397 21,8037714
95 Маріупольський державний університет 5,993346522 6,084439275 9,405756524 21,48354232
96 Одеський державний екологічний університет 4,691263681 4,25270354 12,46000068 21,4039679
97 Приазовський державний технічний університет 5,226931843 4,71672853 11,41558164 21,35924202
98 Білоцерківський національний аграрний університет 5,75288076 7,034409212 8,523018177 21,31030815
99 Кам’янець-Подільський національний університет 5,480968524 5,965704266 9,854479918 21,30115271
100 Національний університет “Острозька академія” 4,022006215 8,165726537 9,010004933 21,19773768
101 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 9,070193137 5,768848081 6,21643123 21,05547245
102 Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової 7,366908362 7,152623375 6,484101833 21,00363357
103 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 6,571451053 5,800177641 8,592630263 20,96425896
104 Київський національний університет культури і мистецтв 8,927981324 7,651974626 4,320223404 20,900179

Comments are closed.