Від 27 до 103, – на яких позиціях тернопільські університети

Враховуючи дуже близькі значення інтегральних показників (Iз) Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” і Київського національного університету ім. Т.Шевченко, та їх значний відрив від групи інших університетів, цього року також як і в попередньому, команда проекту «Топ 200 Україна» вирішила розмістити їх на загальному першому/другому місці.

Цього року — девятий випуск рейтингу. Його методика побудована відповідно до міжнародних принципів ранжирування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних критеріїв.

У використовуваній методиці діяльність вишів оцінюється з допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості підготовки випускників вишів представниками роботодавців і академічного співтовариства (15%), а також із використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%). Інтегральний індекс представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання.

2015ВНЗОцінка якості науково-педагогічного потенціалу IнпОцінка якості навчання IНОцінка міжнародного визнання IМВОцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ
1/2Київський національний університет імені Тараса Шевченка37,4727096720,7247907923,1942554981,39175595
1/2Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”34,0158601523,2759624424,0990680181,3908906
3Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна19,4558872214,6140621315,5827406249,65268998
4Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”17,637573749,43296932418,7121311345,7826742
5Національний університет “Києво-Могилянська академія”12,9983860217,3573603915,2206278745,57637429
6Національний університет “Львівська політехніка”8,75139689815,3378153721,4065042345,4957165
7Національний гірничий університет19,682925529,45901078315,0621618444,20409814
8Національний медичний університет імені О.О.Богомольця27,324229087,3396061769,24577332443,90960858
9Львівський національний університет імені Івана Франка9,17863654314,6575661419,2493771243,0855798
10Дніпропетровський національний університет14,8397758211,7895506215,6839957642,3133222
11Національна металургійна академія України15,254932817,29962002519,2239740941,77852693
12Національний університет біоресурсів і природокористування України15,8155139914,8496186811,0022360141,66736868
13Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана8,59964230617,978209713,7142150140,29206702
14Національний авіаційний університет10,7036303512,9068822516,1121044839,72261709
15Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”9,8386435828,39685811920,6045380538,84003975
16Харківський національний університет радіоелектроніки12,52154927,28677704218,1110475437,91937378
17Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого14,3855766510,3794484513,1010974837,86612257
18Одеський національний університет імені І.І. Мечникова6,9737237637,65806458922,127176836,75896515
19Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова8,49286537610,3777294616,356915735,22751054
20Донецький національний технічний університет8,1677092329,24105933117,40929134,81805956
21Сумський державний університет5,3787589775,76758282922,8614666234,00780843
22Одеський національний політехнічний університет6,451776947,29726584719,5562347533,30527754
23Київський національний університет технологій та дизайну9,83929877110,4629405512,8925227433,19476206
24Київський національний торговельно-економічний університет7,46898796915,4351786110,133418433,03758497
25Донецький національний університет6,6648094669,41449243416,7011422932,78044419
26Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича5,4984499959,82599297517,343470432,66791337
27Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя9,9093178728,25361739214,3287499632,49168522
28Вінницький національний технічний університет15,230309916,22442514810,7994222932,25415735
29Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова15,21280975,18712057211,376595831,77652607
30Донецький національний медичний університет ім. М.Горького14,739579154,89349350111,9663452131,59941786
31Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу7,6433184196,6733692817,1017062931,41839399
32Національний фармацевтичний університет12,689276259,6560256449,00671295331,35201484
33Луганський національний університет імені Тараса Шевченка6,86490172810,4508208513,9034027331,21912531
34Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля6,2209985066,99330601817,9808247731,1951293
35Одеський національний економічний університет6,84686645313,5389653110,633299331,01913106
36Національний університет харчових технологій11,261068859,34163950910,2941129530,89682131
37Національний лісотехнічний університет України18,271533854,8066167466,73182873229,80997932
38Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника7,7310745927,52907380614,3608103129,62095871
39Ужгородський національний університет8,4285369298,28854746512,7765488229,49363322
40Одеська національна академія харчових технологій11,195549935,98437590712,1841103929,36403622
41Тернопільський національний економічний університет4,08758902314,1773188310,9875040429,25241189
42Чорноморський державний університет імені Петра Могили.3,66799864610,1042150715,346269129,11848282
43Хмельницький національний університет4,6976202023,80423302519,9202946228,42214784
44Івано-франківський національний медичний університет12,704918756,4861207099,02223660328,21327606
45Національний університет “Одеська юридична академія”6,1355199618,24163779113,5276234527,9047812
46Харківський національний медичний університет11,681076136,9992324239,17615407227,85646262
47Запорізький національний технічний університет6,3308353047,09309613714,3859205627,80985201
48Харківський національний економічний університет6,4802975278,37067128312,921964427,77293321
49Одеський національний медичний університет12,504898695,9018433859,2650500527,67179212
50Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського7,4215289746,65567245613,4584355427,53563697
51Дніпропетровська медична академія12,668411055,8576409338,09384380226,61989578
52Київський національний університет будівництва і архітектури8,0989508777,55359913710,6695417826,32209179
53Українська медична стоматологічна академія7,9857041525,74319189612,1650103625,89390641
54Кіровоградський національний технічний університет10,705348018,6816771246,39416486425,78119
55Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського6,0881850035,82363500213,8030125225,71483252
56Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького10,951736195,6705491189,05551152425,67779683
57Одеський національний морський університет7,3747304955,81561752812,3192592625,50960728
58Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського6,3203701146,11327558312,9977690825,43141478
59Університет економіки та права “КРОК”6,27947282410,659267258,42333421225,36207428
60Львівська комерційна академія7,9183391177,12632402510,1622505325,20691367
61Університет банківської справи НБУ4,89769633512,989646877,17221225925,05955546
62Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка10,215326076,064423298,58231988824,86206924
63Українська інженерно-педагогічна академія8,1434888567,4707625129,16550095624,77975232
64Буковинський державний медичний університет8,3942692275,09716695511,1243744324,61581061
65Національна академія управління7,12734502911,964854685,45100401624,54320372
66Донецький державний університет управління3,9959240719,91973544310,6051547824,5208143
67Луганський державний медичний університет8,9840590364,99729053710,5358116624,51716123
68Національний університет водного господарства та природокористування8,6744997567,0702229538,76385857224,50858128
69Харківський національний автомобільно-дорожній університет8,2148522265,34610719410,8572520324,41821145
70Таврійський державний агротехнологічний університет9,1729930136,1588730349,0184159724,35028202
71Донбаська державна машинобудівна академія9,4737666814,34920259210,4417150424,26468431
72Київський міжнародний університет4,93767072510,84724278,32250395424,10741738
73Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського7,5547667456,9305160559,54530659724,0305894
74Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна5,7569996165,05095241213,1053669223,91331895
75Луцький національний технічний університет4,1219574174,54880126715,1519841623,82274285
76Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки5,7837227047,43004316810,4962466523,71001252
77Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова6,7582585858,6085345558,34226426223,7090574
78Національний транспортний університет3,8225632616,98043741812,7645498423,56755052
79Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв6,7444212039,7215593537,0159465123,48192707
80Херсонський державний аграрний університет7,9233357347,8351141057,56157271623,32002256
81Запорізький національний університет5,9940052147,9708857669,29372442523,25861541
82Херсонський національний технічний університет7,685020897,9309960077,55490979223,17092669
83Національна музична академія України імені П.І. Чайковського7,504063328,036497017,56772238323,10828271
84Запорізький державний медичний університет7,7588228425,08702863910,2088932623,05474474
85Херсонський державний університет5,9512523967,5875359929,35457738622,89336577
86Миколаївський національний аграрний університет7,8293019098,2212984846,2518459922,30244638
87Придніпровська державна академія будівництва та архітектури7,0076481075,5149136399,67542580822,19798755
88Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка6,2103503699,3194224186,6229243322,15269712
89Одеська національна морська академія5,8339996614,11730350912,1556631322,1069663
90Київський університет імені Бориса Грінченка5,662288724,43750466211,9678151522,06760853
91Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)6,6223556389,3260391266,05894827522,00734304
92Харківський національний університет будівництва та архітектури7,0599017264,57929036210,3159138721,95510596
93Українська державна академія залізничного транспорту7,010681627,1604483137,65442205421,82555199
94Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди5,836503738,542460277,42480739721,8037714
95Маріупольський державний університет5,9933465226,0844392759,40575652421,48354232
96Одеський державний екологічний університет4,6912636814,2527035412,4600006821,4039679
97Приазовський державний технічний університет5,2269318434,7167285311,4155816421,35924202
98Білоцерківський національний аграрний університет5,752880767,0344092128,52301817721,31030815
99Кам’янець-Подільський національний університет5,4809685245,9657042669,85447991821,30115271
100Національний університет “Острозька академія”4,0220062158,1657265379,01000493321,19773768
101Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського9,0701931375,7688480816,2164312321,05547245
102Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової7,3669083627,1526233756,48410183321,00363357
103Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка6,5714510535,8001776418,59263026320,96425896
104Київський національний університет культури і мистецтв8,9279813247,6519746264,32022340420,900179

Коментарі вимкнені.