Звільнення головного архітектора Тернополя Василя Бесаги може привести до порушення територіальної цілісності держави?

Тернопільська міська рада відмінила петицію, зареєстровану депутатом міської ради Юрієм Штопком щодо звільнення  головного архітектора Василя Бесаги.

– До одного місця система місцевих петицій. Якщо на Пшонку петицію реєструють, то на Бесагу відхиляють. От вам і відкритість влади. Почитайте причину відхилення, – коментує відписку депутат.

 

Шановний(а) Штопко Юрій Васильович!

Ваша петиція ‘Звільнення Бесаги В.Й. головного архітектора міста.’ була відхилена.

Відповідно до ст. 23-1 Закону України «Про звернення громадян» електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. 
У ст. 21 Конституції України зазначено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. 
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані (ст.22 Конституції України).
Статтею 24 Конституції України визначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 
Право кожної людини на працю передбачено ст. 43 Конституції України – кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. 
Отже, звільнення громадянина не може відбуватись без наявності необхідних для звільнення правових підстав. 
Відповідно до ст.20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю Україн, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” цим та іншими законами України, а також у разі: порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги, передбаченої статтею 11 цього Закону; порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5 цього Закону); виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування (стаття 12 цьогоЗакону); досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18 цього Закону). Посадові особи місцевого самоврядування, крім посадових осіб, зазначених у частині другій цієї статті, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” .

e-dem.in.ua – Єдина система місцевих петицій

Коментарі вимкнені.