Підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Статтею 97 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визначено, що арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи за фахом не менше трьох років або одного року на керівних посадах після отримання повної вищої освіти, пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, володіє державною мовою та склав кваліфікаційний іспит.

Порядок підготовки арбітражних керуючих визначено Наказом Міністерства юстиції України “Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)” від 27.12.2012 № 1973/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 02.01.2013 за № 6/22538.

 

Яким чином здійснюється підготовка арбітражних керуючих?

Підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, складається з двох етапів: перший – навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, другий – стажування.

Навчальні курси з отримання знань у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом і здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) під час провадження справи про банкрутство може пройти громадянин України, який має повну вищу юридичну або повну вищу економічну освіту.

Строк проведення курсів становить не менше одного календарного місяця. Проведення курсів завершується проведенням в закладі, який здійснював навчання, підсумкового заліку. У разі успішної здачі заліку заклад не пізніше ніж у п’ятиденний строк з дня здачі заліку видає особам сертифікат про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Термін дії сертифіката становить два роки з дати його видачі.

 

Які навчальні заклади проводять підготовчі курси?

Перелік закладів, які проводять підготовчі курси формує Департамент нотаріату та банкрутства Міністерства юстиції України на підставі письмових повідомлень закладів про намір проводити підготовчі курси. З переліком можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Мін’юсту України в мережі Інтернет http://www.minjust.gov.ua в рубриці «Банкрутство».

На сьогодні підготовчі курси проводять Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції (м. Київ), Київський національний торговельно-економічний університет, Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України» (м. Київ), Львівський національний університет імені Івана Франка, Приватний вищий навчальний заклад Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та інші навчальні заклади.

 

 

Куди повинна звернутися особа, яка отримала сертифікат про проходження навчання?

Особа, яка отримала сертифікат про проходження навчання і має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, повинна пройти стажування для удосконалення та застосування на практиці знань, набутих під час навчання та набуття практичних навичок у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Строк стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), становить не менше 6 місяців.

Для проходження стажування, особа звертається до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі за місцем реєстрації місця проживання або місця перебування із заявою про надання інформації про кандидатури керівників стажування, до якої додаються засвідчені в установленому законодавством порядку: копія паспорта громадянина України, копія диплома про вищу юридичну або економічну освіту, а також копія сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Зарахування на стажування і строк його проходження оформляються наказом керівника стажування.

За результатами стажування керівник стажування в останній день стажування складає у двох примірниках відгук про проходження стажування особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, один з яких надається стажисту, другий надсилається Кваліфікаційній комісії арбітражних керуючих для вирішення питання про допуск до складання кваліфікаційного іспиту.

 

Яким вимогам повинен відповідати керівник стажування?

Керівником стажування особи, яка має намір провадити діяльність арбітражного керуючого, є арбітражний керуючий, який повинен  відповідати наступним вимогам: стаж провадження діяльності арбітражного керуючого не менше 3 років, брав участь не менш ніж в 15 (в сукупності) справах про банкрутство, в практиці якого було припинення провадження у справі про банкрутство шляхом укладення мирової угоди або виконання плану санації або виконання усіх зобов’язань перед кредиторами до визнання боржника банкрутом і до якого не застосовувались дисциплінарні стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого).

 

Які документи необхідно подати до комісії для того, щоб скласти кваліфікаційний іспит?

Претендент, що бажає скласти кваліфікаційний іспит, подає особисто або надсилає поштою до Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих такі документи:

  • заяву;
  • завірену в установленому порядку копію диплома про вищу юридичну або економічну освіту;
  • довідку про відсутність судимості;
  • завірену в установленому порядку копію трудової книжки;
  • засвідчені в установленому порядку копії відповідних сторінок паспорта громадянина України, що містять відомості про прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації проживання;
  • довідку про проходження медичного огляду;
  • дві фотокартки розміром 40х30 мм;
  • копію сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
  • копію відгуку проходження стажування претендентом.

 

Як проводиться кваліфікаційний іспит?

Іспит проводиться шляхом проходження претендентами автоматизованого анонімного тестування.

Тестові запитання розробляються Департаментом нотаріату та банкрутства Міністерства юстиції України. Для іспиту готують 20 квитків, в кожному з яких по 40 запитань, до кожного з яких наводиться перелік з 5 відповідей у формі тверджень. Одне твердження буде правильним, решта – неправильними. На здачу іспиту відводиться три години. Після закінчення часу, відведеного для іспиту, програма автоматизованого тестування проводить перевірку тестових питань. За кожне зазначене правильне твердження програма автоматизованого тестування зараховує по одному балу. Для успішної здачі іспиту необхідно набрати не менше 35 балів.

 

Який порядок видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)?

Державний орган з питань банкрутства не пізніше ніж на десятий день з дня надходження рекомендації кваліфікаційної комісії видає свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та вносить запис до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

 

 

Завідувач сектору з питань банкрутства Головного управління юстиції у Тернопільській області  Коковська Ірина

Коментарі вимкнені.