Нема архіву — нема історії: розвиток архівної служби у Тернопільському районі

І це дійсно так. Адже архіви — історична скарбниця нації, і головне завдання архівістів — зберігати носії інформації і поповнювати фонд новими документами. В уяві пересічного громадянина архів асоціюється з будівлею, вщент заповненою паперами, що десятиліттями нерухомо лежать на полицях. Насправді ж, архів — це живий організм, що працює, як годинник. А копітку роботу з формування та збереження фондів, використання інформації, яку вони містять, здійснюють працівники архіву, професійне свято яких — День працівників архівних установ України — відзначаємо 24 грудня. З цієї нагоди розповімо про розвиток архівної служби у нашому районі.
Одними з перших, хто започаткував зберігання документів різного призначення на теренах нашого краю, були Іван Строцень, Аделія Жебелюк та Михайло Тимків. Потім їх справу продовжили Ярослав Телевко, Павло Брутко. Нині архівним відділом райдержадміністрації завідує Галина Рогач. Їй допомагають головний спеціаліст Галина Семенчук та інспектор Павло Брутко.
Документація архіву розміщена в 5 сховищах, загальна площа яких 185 квадратних метрів. Тут зберігають 269 архівних фондів, які налічують понад 20 тисяч справ постійного зберігання, а також 67 фондів з особового складу — понад 4 тисячі справ ліквідованих підприємств, установ, організацій.
Одне із завдань архівного відділу — видача архівних довідок, копій та витягів із документів на запити фізичних і юридичних осіб. Протягом лише цього року надійшов 591 запит соціально-правового характеру, видано 795 довідок. Крім цього, надано 56 платних послуг з майнових питань.
Також надходять запити від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ, організацій, судово-слідчих органів.
«Найбільше запитів стосується підтвердження трудового стажу для призначення пенсій за віком та пенсій на пільгових умовах, а також щодо майнових прав громадян, — каже начальник архівного відділу райдержадміністрації Галина Рогач. — Тому ведення документації, чим займаються секретарі сільських рад, діловоди об’єднаних територіальних громад, діловоди підприємств, установ та організацій, є дуже відповідальною справою, адже від цього залежить чиясь доля, добробут. На жаль, у нашій практиці були випадки, коли людина багато років віддала чесній праці у колгоспі, а документального підтвердження про це ні в районному архіві, ні з місця роботи у повному обсязі немає або ж інформація неточна. Непоодинокі випадки, коли у документах неправильно вказані посада, заробітна плата, трудодні. Через це доводиться звертатися до суду. Якщо людина й там нічого не домоглася, то отримує значно меншу або ж мінімальну пенсію. Тому на нарадах-семінарах спеціалісти архівного відділу райдержадміністрації наголошують на веденні документації згідно з нормами законодавства. При нагоді хотіла б ще раз звернутися з проханням до усіх відповідальних за ведення документації в установах, організаціях, підприємствах Тернопільського району, новостворених територіальних об’єднаних громадах про впорядкування документації згідно з діючими нормами. Також прошу передати на зберігання в архів документацію недіючих нині колгоспів, щоб ми мали можливість задовольнити всі запити щодо видачі довідок про стаж та зарплату».
З метою забезпечення належних умов зберігання документів у 2018 році закуплено металеві стелажі загальною протяжністю 38,4 м.
Для охоронної та пожежної безпеки адміністративні будинки (майдан Перемоги, 1 та вул. М. Кривоноса, 10), в яких розташовані архівосховища, підключені до системи внутрішнього та зовнішнього спостереження. Сховище на вул. М. Кривоноса облаштоване пожежною сигналізацією. Всі приміщення обладнано вогнегасниками.

«Трудовий архів»
24 лютого 2017 року на 10 сесії Тернопільської районної ради було ухвалено рішення утворити комунальне підприємство «Трудовий архів» Тернопільської районної ради Тернопільської області. Директором було призначено Оксану Мирославівну Николишин. Це — архівна установа для централізованого науково-технічного впорядкування документів на договірних засадах, нагромаджених у процесі документування юридичних і фізичних осіб. Її створення було на часі, адже у Тернопільському районі накопичилася величезна кількість неопрацьованої документації колишніх колгоспів, ліквідованих установ, підприємств та організацій. Оксана Николишин каже, що донині директори, бухгалтери ліквідованих закладів приносять до «Трудового архіву» документи, які тут, відповідно до вимог законодавства, опрацьовують, щоб у майбутньому люди, які колись працювали там, не мали проблем із підтвердженням стажу, суми зарплати тощо.
«Трудовий архів», згідно з Положенням про діяльність, приймає від підприємств, установ і організацій архівні документи стосовно особового складу, фінансово-господарської діяльності для подальшого науково-технічного їх опрацювання згідно з правилами Держкомархіву; інформує архівний відділ Тернопільської РДА про втрати, знищення, пошкодження документів, порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи; надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та організаціям з науково-технічного опрацювання документів; подає на затвердження експертній комісії архівного відділу Тернопільської РДА описи справ постійного та тимчасового зберігання підприємств, установ і організацій; складає акти про вилучення для знищення документів та акти про нестачу архівних справ; бере участь у передаванні — прийманні до архівного відділу Тернопільської РДА на зберігання у визначені ним терміни документів Національного архівного фонду тощо.
«Трудовий архів» має право одержувати від підприємств, установ і організацій або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) архівні документи згідно з номенклатурами справ з оплатою цими суб’єктами відповідно до цін і тарифів, затверджених в установленому порядку, вартості їхнього опрацювання; виконувати на платній основі роботи, пов’язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави; розробляти в установленому порядку ціни та тарифи на роботи (послуги); одержувати від підприємств, установ і організацій — джерел комплектування або ліквідаційних комісій відомості, необхідні для роботи; інформувати керівництво архівного відділу Тернопільської РДА про стан зберігання документів підприємств, установ і організацій — джерел комплектування та вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи; надавати рекомендації підприємствам, установам і організаціям або ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що належать до компетенції «Трудового архіву» тощо.
У комунальному підприємстві «Трудовий архів» Тернопільської районної ради, крім директора Оксана Николишин, працює архівіст І категорії Галина Хомик.
Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Джерело: Подільське слово

Коментарі вимкнені.