Права та обов’язки громадських інспекторів в Тернопільській області

Чиста екологія – безцінний, унікальний витвір природи і людської праці. Збереження і раціональне використання природніх ресурсів має не менше значення, ніж будь-яка інша загальнодержавна проблема.

Однією із гарантій екологічних прав громадян, відповідно до ст. 10 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, є здійснення державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Однією з форм громадського контролю в цій сфері є контроль, що здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

Так, Державна екологічна інспекція в Тернопільській області з метою підвищення ефективності здійснення державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища на добровільних засадах залучає до виконання покладених на неї державою функцій- громадських інспекторів з охорони довкілля. Станом на 22 квітня 2013 року кількість громадських інспекторів склала 30 чоловік.

Громадські інспектори з охорони довкілля – це призначені у визначеному нормативно-правовими актами порядку особи, які відповідно до вимог екологічного законодавства України здійснюють громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Діяльність громадських інспекторів з охорони довкілля організовується та координується органами Міністерства екології та природних ресурсів України. Громадські інспектори діють на громадських засадах, без додаткової оплати праці та без увільнення від основної роботи.

Роботу громадських інспекторів організовують Держекоінспекція України та її територіальні органи. Громадські інспектори у своїй діяльності керуються Конституцією України ,законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, у тому числі наказами Мінприроди, а також наказами організаційно-розпорядчого характеру органів Держекоінспекції.

Громадські інспектори мають право:

– спільно з працівниками органів Держекоінспекції, інших державних органів, які здійснюють контроль за охороною, раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування,

брати участь у проведенні перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами вимог природоохоронного законодавства, норм екологічної безпеки охорони, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;

– за направленням органу Держекоінспекції, який призначив громадського інспектора, проводити рейди та перевірки і складати акти перевірок;

– складати протоколи про адміністративні правопорушення при виявленні порушень природоохоронного законодавства, відповідальність за які передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, і подавати їх відповідному органу Держекоінспекції для притягнення винних до відповідальності;

– доставляти осіб, які вчинили порушення природоохоронного законодавства, до органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ та штабів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, якщо особу порушника не може бути встановлено на місці порушення;

– перевіряти документи на право використання об’єктів тваринного світу, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі плавучих) засобів, знарядь полювання і рибальства, добутої продукції та інших предметів;

– проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони, навколишнього природного середовища, раціонального використання і

відтворення природних ресурсів;

– брати участь у підготовці для передачі до судових органів матеріалів про відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, та виступати в ролі свідків;

– роз’яснювати громадянам вимоги природоохоронного законодавства та їх екологічні права;

– брати участь у проведенні громадської екологічної експертизи відповідно до Закону України “Про екологічну експертизу” ;

– одержувати в установленому порядку інформацію про стан навколишнього природного середовища, джерела негативного впливу на нього та заходи, що вживаються для поліпшення екологічної ситуації.

Громадські інспектори зобов’язані:

– дотримуватись вимог чинного законодавства та вимог цього Положення при проведенні рейдів та перевірок;

– сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати відповідний орган Держекоінспекції про результати рейдів та перевірок безпосередньо після їх закінчення;

– щоквартально до 5 числа наступного за звітним місяця та не пізніше 15 січня наступного за звітним року подавати до органу Держекоінспекції, яким призначено громадського інспектора з охорони довкілля, щоквартальні та щорічний звіти про проведену роботу.

Орган Держекоінспекції, що призначив громадського інспектора, має право за клопотанням відповідного структурного підрозділу органу Держекоінспекції позбавити його права виконувати обов’язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення у разі:

– ненадання у встановлені терміни щоквартальних та щорічного звітів або негативної їх оцінки;

– неналежного виконання ним функцій громадського інспектора;

– учинення громадським інспектором порушень законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища, перевищення повноважень, а також учинення інших протиправних дій при виконанні обов’язків громадського інспектора з охорони довкілля.

Рішення про позбавлення права виконувати обов’язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення приймається Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища

та головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій.

Чиста екологія – безцінний, унікальний витвір природи і людської праці. Збереження і раціональне використання природніх ресурсів має не менше значення, ніж будь-яка інша загальнодержавна проблема.

Однією із гарантій екологічних прав громадян, відповідно до ст. 10 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, є здійснення державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Однією з форм громадського контролю в цій сфері є контроль, що здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

Так, Державна екологічна інспекція в Тернопільській області з метою підвищення ефективності здійснення державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища на добровільних засадах залучає до виконання покладених на неї державою функцій- громадських інспекторів з охорони довкілля. Станом на 22 квітня 2013 року кількість громадських інспекторів склала 30 чоловік.

Громадські інспектори з охорони довкілля – це призначені у визначеному нормативно-правовими актами порядку особи, які відповідно до вимог екологічного законодавства України здійснюють громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Діяльність громадських інспекторів з охорони довкілля організовується та координується органами Міністерства екології та природних ресурсів України. Громадські інспектори діють на громадських засадах, без додаткової оплати праці та без увільнення від основної роботи.

Роботу громадських інспекторів організовують Держекоінспекція України та її територіальні органи. Громадські інспектори у своїй діяльності керуються Конституцією України ,законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, у тому числі наказами Мінприроди, а також наказами організаційно-розпорядчого характеру органів Держекоінспекції.

Громадські інспектори мають право:

– спільно з працівниками органів Держекоінспекції, інших державних органів, які здійснюють контроль за охороною, раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування,

брати участь у проведенні перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами вимог природоохоронного законодавства, норм екологічної безпеки охорони, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;

– за направленням органу Держекоінспекції, який призначив громадського інспектора, проводити рейди та перевірки і складати акти перевірок;

– складати протоколи про адміністративні правопорушення при виявленні порушень природоохоронного законодавства, відповідальність за які передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, і подавати їх відповідному органу Держекоінспекції для притягнення винних до відповідальності;

– доставляти осіб, які вчинили порушення природоохоронного законодавства, до органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ та штабів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, якщо особу порушника не може бути встановлено на місці порушення;

– перевіряти документи на право використання об’єктів тваринного світу, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі плавучих) засобів, знарядь полювання і рибальства, добутої продукції та інших предметів;

– проводити у випадках, установлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони, навколишнього природного середовища, раціонального використання і

відтворення природних ресурсів;

– брати участь у підготовці для передачі до судових органів матеріалів про відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, та виступати в ролі свідків;

– роз’яснювати громадянам вимоги природоохоронного законодавства та їх екологічні права;

– брати участь у проведенні громадської екологічної експертизи відповідно до Закону України “Про екологічну експертизу” ;

– одержувати в установленому порядку інформацію про стан навколишнього природного середовища, джерела негативного впливу на нього та заходи, що вживаються для поліпшення екологічної ситуації.

Громадські інспектори зобов’язані:

– дотримуватись вимог чинного законодавства та вимог цього Положення при проведенні рейдів та перевірок;

– сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати відповідний орган Держекоінспекції про результати рейдів та перевірок безпосередньо після їх закінчення;

– щоквартально до 5 числа наступного за звітним місяця та не пізніше 15 січня наступного за звітним року подавати до органу Держекоінспекції, яким призначено громадського інспектора з охорони довкілля, щоквартальні та щорічний звіти про проведену роботу.

Орган Держекоінспекції, що призначив громадського інспектора, має право за клопотанням відповідного структурного підрозділу органу Держекоінспекції позбавити його права виконувати обов’язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення у разі:

– ненадання у встановлені терміни щоквартальних та щорічного звітів або негативної їх оцінки;

– неналежного виконання ним функцій громадського інспектора;

– учинення громадським інспектором порушень законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища, перевищення повноважень, а також учинення інших протиправних дій при виконанні обов’язків громадського інспектора з охорони довкілля.

Рішення про позбавлення права виконувати обов’язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення приймається Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища

та головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій.

Коментарі вимкнені.