Тернопільська аграрна дорадча служба реалізувала навчальний проект

ГО “Тернопільська аграрна дорадча служба” в рамках грантового конкурсу в межах “Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства”, який реалізує ІСАР “Єднання”, а фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) реалізувала навчальний проект із організаційного розвитку.

Тернопільська аграрна дорадча служба протягом червня-серпня 2020 року реалізувала навчальний проект із організаційного розвитку. Метою проекту було заплановано структурувати роботу ГО “ТАДС”, розробити план та стратегію діяльності на 2021-2025. Учасниками проекту стали 18 осіб – члени та прихильники громадської організації. Проект включав навчальних 4 тренінги, 4 робочі зустрічі та 2 дискусії.

Сьогодні сіль­сько­гос­по­дар­ське до­радниц­тво прок­ла­дає шлях до Єв­ро­пи. В Уго­ді про Асо­ці­а­цію з ЄС йо­му відводилося особ­ли­ве міс­це: сто­ро­ни зо­бов’язу­ють­ся всі­ля­ко спри­я­ти роз­вит­ку до­рад­ниц­тва і ро­би­ти все, аби во­но ста­ло дос­туп­ним для кож­но­го фер­мер­сько­го та осо­бис­то­го се­лян­сько­го гос­по­дарс­тва. Саме забезпечення передачі знань та інновацій є пріоритетом Спільної аграрної політики Європейського Союзу, а також більшості країн-лідерів на аграрному ринку. А ефективне співробітництво між виробниками, переробниками, науковцями, органами влади, громадами у більшості країн світу здійснюють сільськогосподарські дорадчі служби.

За словами керівника ГО “ТАДС” та керівника проекту Мар’яни Томчак – “Реалізація проекту в першу чергу допомогла конкретизації та фокусування місії, цілей цінностей організації. А це у свою чергу сприятиме залученні більшої кількості членів організації та якіснішій роботі керівних організації. Розроблений стратегічний план сприятиме чіткій роботі та розумінню куди нам рухатись.”

Коментарі вимкнені.