Як повернути банківський депозит. Поради тернопільського юриста

На тлі загальнополітичної кризи у державі, все більше про’являються ознаки нової фінансової кризи. Почастішали повідомлення у ЗМІ щодо неплатоспроможності банків, випадків шахрайства у фін. установах та обдурених вкладників.

Загальновідомим є той факт, що одним із найбільших джерел поповнення банківського капіталу є готівкові кошти які залучаються від населення шляхом укладення договорів банківського вкладу (депозиту).

В боротьбі за ринок готівки банки застосовують усі можливі методи, починаючи від загального підвищення відсоткових ставок закінчуючи індивідуальними бонусами для окремого клієнта. Таким чином, деякі «неблагонадійні» банки, скориставшись довірливістю людей, залучили значну кількість готівкових коштів з якими тепер не поспішають розлучатись.

Зіткнувшись із проблемою отримання свого вкладу, люди починають розуміти, що як показує практика, повернення коштів це значно складніша процедура ніж їх вкладання.

З огляду на вказане, у цій статті фахівцем компанії Такс Груп буде розглянуто способи повернення вкладів (депозитів) та проаналізовано їх ефективність.

Перш за все будь-якому вкладнику необхідно запам’ятати, що не зважаючи на всі обіцянки банку щодо швидкого і безперешкодного повернення коштів, кожну свою дію необхідно оформляти в письмовій формі.

 Тепер детальніше розглянемо способи повернення коштів:

  1. Спосіб «Заяв та скарг».

Відповідно до ч. 2 ст. 1060 Цивільного кодексу України, – «За договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника».

Ви повинні розуміти, що незалежно від терміну дії чи строків закінчення договору кошти покладені на банківський рахунок є Вашою власністю, а законодавство надає право на повернення грошового вкладу в будь-який час.

Отож, для повернення вкладу, у день закінчення дії депозитного договору (або в будь-який необхідний вам час) вкладник має право звернутись із вимогою про повернення коштів.

Великою помилкою, яку часто допускають люди, є усна вимога до працівників банку, оскільки у такому випадку, у разі виникнення конфліктної ситуації доказати факт звернення практично неможливо.

Цим також користуються недобросовісні банки, які знаючи про відсутність письмових доказів звернення, кошти таким вкладникам, в кращому випадку повертають в останню чергу в гіршому – не повертають взагалі.

Окремо варто зазначити, що будь-яке письмове звернення повинно бути у двох примірниках один з яких залишається у вкладника із відміткою про дату отримання звернення, прізвищем та ініціалами посадової особи яка отримала звернення та підписом такої особи.

Не зважаючи на звернення вкладника, банк може не виконати вимоги. В такому разі, згідно пп. 3.3 Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними та фізичними особами, затвердженого постановою НБУ від 03.12.2003р. № 516, банк зобов’язаний прийняти вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, відбитка штампа банку та видачі фізичній особі письмового повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім’я та по батькові уповноважених осіб і відбитка печатки банку.

При відсутності результату ваших звернень, наступним кроком є написання скарги у Національний банк України щодо неправомірних дій банківської установи.

Ще одним органом який зобов’язаний відреагувати на порушення законодавства України є прокуратура, а тому не слід виключати можливість подання скарги і в цей правоохоронний орган.

Недоліком вказаного способу повернення депозиту є те, що позитивний результат багато в чому залежить від особистих зв’язків вкладника в банку чи в органі державної влади, а тому таким чином лише невеликій кількості людей вдається отримати кошти.

 2. Судове оскарження. Дивлячись на величезну кількість судових справ щодо повернення депозитів, можна зрозуміти, що такий спосіб отримання коштів є найбільш популярний та дієвий.

Серед переваг вказаного способу перш за все слід відмітити те, що майже в усіх випадках звернення суди підтримують позицію позивача (вкладника) та зобов’язують банк повернути грошові кошти.

Другим позитивним чинником є те, що окрім суми депозиту та нарахованих відсотків, у суді законодавство (ст. 625 Цивільного кодексу України) надає Вам право вимагати виплату банком інфляційних витрат та 3% річних від простроченої суми за кожен день використання коштів до фактичного моменту їх повернення.

Окрім цього, у 2013 році Верховний Суд України своїм рішенням врегулював питання нарахування та виплати банками відсотків по депозиту у разі несвоєчасного повернення банком коштів. Тобто, на даний час вкладник у суді може також вимагати виплати відсотків по депозиту до моменту повернення коштів.

Також, можливі варіанти для зменшення судових витрат шляхом написання позову із посиланням на Закон України «Про захист прав споживачів», що може бути підставою для звільнення від сплати судового збору на підставі п.7 ч.1 ст. 5. ЗУ «Про судовий збір».

 23.06.14 Тарас Мартинюк, юрист ЮК «Такс Груп»

Коментарі вимкнені.