Тернопільський університет відкрив дві нові спеціальності

Цьогоріч в Тернопільському національному університеті імені Володимира Гнатюка відкрито дві нові спеціальності – «Дошкільна освіта» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» (денна форма навчання)) та «Управління навчальним закладом» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» (денна та заочна форми навчання)).

Для спеціальності «Управління навчальним закладом» (заочна форма навчання) термін прийому документів продовжено до 10 вересня 2015 року. Магістри цієї спеціальності зможуть отримати кваліфікацію «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)».

Майбутні фахівці напряму підготовки «Дошкільна освіта» матимуть можливість отримати подвійний диплом Європейського зразка, оскільки між Тернопільмьким національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка і Вищою лінгвістичною школою у Ченстохові (Республіка Польща) укладений відповідний договір. Окрім основної кваліфікації «Вихователь дітей раннього та дошкільного віку» вони зможуть здобути також додаткову спеціалізацію «Початкова освіта».

Коментарі вимкнені.