“Сергій Надал грубо порушує мовні права жителів” – Колесніченко пожалівся на тернопільську міськраду Генеральному прокурору

Нещодавно тернопільська міська рада прийняла рішення про те, що усі вивіски установ, торгових об’єктів, розважальних закладів повинні бути виключно українською мовою. Але це дуже не сподобалось  народному депутату Вадиму Колесніченко. Він вирішив пожалітись на тернопільських депутатів Генеральному прокурору України.

“Адже відповідно до чинного законодавства України зазначене рішення Тернопільської міської ради є незаконним, грубо порушує мовні права жителів міста Тернополя та осіб, які займаються підприємницькою чи господарською діяльністю на території міста Тернополя.

Закон України “Про засади державної мовної політики” від 03.07.2012 N5029-VI, головний законодавчий акт у сфері мовного регулювання, у статті 26 “Мова реклами і маркування товарів” встановлює, що рекламні оголошення, повідомлення та інші форми аудіо- і візуальної рекламної продукції виконуються державною мовою АБО ІНШОЮ МОВОЮ НА ВИБІР РЕКЛАМОДАВЦЯ. Одночасно, Закон України “Про рекламу” від 03.07.1996 N270/96-ВР, ключовий акт у сфері реклами, у статті 6 “Мова реклами” передбачає, що мова реклами визначається статтею 26 Закону України “Про засади державної мовної політики”.

Проте, Тернопільська міська рада, в особі її керівництва та депутатів, прийнявши рішення про встановлення вимоги щодо виконання усіх вивісок установ, торгових об’єктів, розважальних закладів виключно українською мовою, не лише порушила норми Законів України “Про засади державної мовної політики” та “Про рекламу”, а й норми основоположного Закону України – Конституції України та низки міжнародних актів.

Адже Конституція України у статті 21 чітко проголошує, що усі люди є рівними у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними і непорушними. Натомість Тернопільська міська рада обмежила громадян України у використанні мовних прав.

Стаття 24 Конституції України наголошує, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками (включаючи мовними). 

Загальна декларація прав людини у статті 1-й встановлює, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Відповідно до статті 2 Декларації кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, без якої то не було різниці (в т.ч. мови).

Беззаперечно, Тернопільська міська рада в особі її керівництва та депутатів,прийнявши рішення про встановлення вимоги щодо виконання усіх вивісок установ, торгових об’єктів, розважальних закладів виключно українською мовою, перевищила межі свої повноважень. Хоча, стаття 19 Конституції України проголошує, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Окрім того, Конституційний суд України у рішенні 16 квітня 2009 року N7-рп/2009 по справі N1-9/2009 наголосив, що органи місцевого самоврядування, здійснюючи владу і самостійно вирішуючи питання місцевого значення, віднесені законом до їх компетенції, та приймаючи рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території, зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Такі ж положення закріплені у статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка встановлює, що головні повноваження і функції органів місцевого самоврядування визначаються конституцією або законом; органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу; повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування, як правило, мають бути повними і виключними.

Статтею 92 Конституції України закріплено, що порядок застосування мов визначається виключно законами України, а тому у Тернопільської міської ради були відсутні повноваження на прийняття рішення про заборону виконання усіх вивісок установ, торгових об’єктів, розважальних закладів, на будь-якій іншій мові, окрім української.

Тернопільська міська рада, в особі її керівництв та депутатів, прийнявши рішення про встановлення вимоги щодо виконання усіх вивісок установ, торгових об’єктів, розважальних закладів виключно українською мовою, порушила статтю 8 “Захист мовних прав і свобод людини і громадянина” Закону України “Про засади державної мовної політики”, якою встановлено, що публічне приниження чи зневажання, навмисне спотворення державної, регіональних мов або мов меншин в офіційних документах і текстах, що веде до створення перешкод і обмежень у користуванні ними, порушення прав людини, а також розпалювання ворожнечі на мовному ґрунті тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 161 Кримінального кодексу України.

Стаття 19 Закону України “Про прокуратуру” передбачено, що предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є: 1) відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним законам; 2) додержання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав; ін.

Статтею 20 зазначеного Закону визначено, що при виявленні порушень закону прокурор у межах своєї компетенції має право: 1) вносити подання; 2) у встановленому законом порядку ініціювати притягнення особи до дисциплінарної, адміністративної відповідальності, складати протокол про адміністративне правопорушення та починати досудове розслідування; 3) звертатися до суду в передбачених законом випадках.

Пункт 4 статті 23 вище вказаного Закону закріплено, що подання – це акт реагування прокурора на виявлені порушення закону з вимогою (вимогами) в тому числі щодо скасування нормативно-правового акта, окремих його частин або приведення його у відповідність із законом. Подання може бути внесено органам місцевого самоврядування.

Враховуючи вище зазначене, керуючись статтею 16 Закону України “Про статус народного депутата України”, прошу Генерального прокурора України: 1) внести прокурорське подання щодо скасування рішення Тернопільської міської ради про встановлення вимоги щодо виконання усіх вивісок установ, торгових об’єктів, розважальних закладів виключно українською мовою; 2) забезпечити належну правову оцінку неправомірних дій керівництва та депутатів Тернопільської міської ради в частині прийняття незаконного рішення про встановлення вимоги щодо виконання усіх вивісок установ, торгових об’єктів, розважальних закладів виключно українською мовою; 3) притягнути до відповідальності керівництво та депутатів Тернопільської міської ради за статтями 161 “Порушення рівноправності громадян” та статтею 365 “Перевищення влади або службових повноважень” Кримінального кодексу України.”

 

Коментарі вимкнені.