Проект бюджету Тернополя на 2018 рік прийматимуть з порушеннями?

Перед розглядом депутатами проекту бюджету міста Тернополя на 2018 ріку Експертно-аналітична група “Акцент” підготувала його прес-аналіз (автори: Володимир ГоринБогдан МалинякВасиль Тарас)

Основні висновки:

1. Процес формування Проекту бюджету міста Тернополя на 2018 рік не дає достатніх підстав вважати його демократичним. Зокрема, міською радою не витримані вимоги Статуту територіальної громади міста Тернополя щодо порядку оприлюднення Проекту бюджету, не проведенні бюджетні слухання.

2. Інформація, що стосується формування Проекту бюджету оприлюднена не в повному обсязі. Так, у відкритому доступі відсутня Пояснювальна записка до Проекту бюджету, в якій була б інформація про обґрунтування доходів і видатків бюджету і обов’язковість якої передбачена ст. 76 Бюджетного кодексу України, не розміщено проекти бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів.

3. Міською радою не прийняті відповідні документи з реалізації Плану стратегічного розвитку міста Тернополя до 2025 року. В цілому фінансування місцевих (регіональних) програм Проектом бюджету передбачене лише на 40 відсотків. Фінансування 11 місцевих програм не передбачене зовсім. Зазначене є підставою сумніватися в цілісності документів, що визначають розвиток громади міста та його фінансування.

4. Відсутність Пояснювальної записки та відповідних розрахунків дає підстави сумніватись в обґрунтованості окремих видів доходів Проекту бюджету міста Тернополя на 2018 рік.

5. Програма економічного та соціального розвитку на 2018 рік, інші документи не містять конкретних заходів з детінізації зайнятості та заробітної плати, юридичної легалізації прав користування земельними ділянками, повного переходу передачі прав на земельні ділянки та користування ними лише на конкурентних засадах, як резервів суттєвого збільшення доходів бюджету міста.

6. Видаткова частина бюджету не передбачає повноцінного забезпечення ресурсами пріоритетних напрямків розвитку міста.

7. У проекті бюджету заплановані значні обсяги видатків на житлово-комунальне господарство. При цьому непередбачено заходів щодо інституційного розмежування замовника і контролера робіт, що створює високі ризики неефективного використання ресурсів.

8. У проекті бюджету та в інших відкритих джерелах відсутні критерії та об’єктивні показники на основі яких відбувалося формування списку бюджетних установ у яких фінансуватимуться капітальні видатки.

https://issuu.com/terno…/docs/express_analysis_ternopil_2018

Коментарі вимкнені.