У Міносвіти – крадуть!

За останні три роки видатки з державного бюджету на забезпечення Міністерством освіти і науки (далі – МОН) навчальних закладів підручниками і посібниками збільшилися з 233,2 млн. грн. у 2012 році до 310,6 млн. грн. у 2014 році. Аудит, проведений Рахунковою палатою, засвідчив, що МОН зосередилося на друкуванні підручників для загальноосвітніх навчальних закладів, стовідсотково забезпечивши ними учнів 3 і 5 класів. Однак, міністерство та Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, як і в попередні роки, не забезпечили обґрунтованого планування, контролю і ефективного використання коштів держбюджету, виділених у 2013 році і першому півріччі 2014 року на зазначену мету

Неналежний контроль з боку МОН та інституту за використанням бюджетних коштів призвів до неефективних видатків із держбюджету в сумі 26,8 млн. гривень.

МОН не забезпечило належного виконання повноважень стосовно удосконалення механізму конкурсного відбору підручників та іншої навчально-методичної літератури. Процедура відбору рукописів підручників у разі подання на конкурс комплекту конкурсного матеріалу лише одним учасником міністерством не унормована. Також МОН нормативно не врегулювало порядок видання перекладних підручників мовами національних меншин і питання адаптації підручників до психофізичних особливостей дітей з особливими освітніми потребами. В результаті контроль якості виданих у 2013 році підручників для цієї категорії учнів відсутній.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти через недосконалість законодавства у сфері державних закупівель у 2013 році здійснював відбір виконавців держзамовлення лише за фактом наявності у видавництв виключних майнових прав на видання твору. Як наслідок, у більшості виконавців (89 відс.) відсутня власна поліграфічна база і відповідної кваліфікації фахівці, що не сприяє забезпеченню раціонального і економного використання бюджетних коштів.

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів Колегія Рахункової палати запропонувала Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо вдосконалення законодавства з питань видання навчальної літератури для закладів освіти, а Міністерству освіти і науки – щодо удосконалення процедури відбору і видання підручників державним коштом.

Прес-служба Рахункової палати

Коментарі вимкнені.