Життя віддане Університету. До 70-річчя з дня народження Петра Володимировича Яснія

До 70-річчя з дня народження Петра Володимировича Яснія,
професора, член-кореспондента НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, ректора Тернопільського державного технічного університету імені І.Пулюя (2007-2009 рр.), ректора Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя (2009-2021 рр.)

12 серпня багатолітньому керівнику вишу Петру Володимировичу Яснію могло би виповнитися 70 років.

Петро Ясній — людина високого інтелекту, освіченості, відкритості та мудрості. Це знакова людина для Університету. На його очах та завдяки його організаторським здібностям заклад вищої освіти переростав із Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя в Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Петро Володимирович володів особливим талантом та вмінням служити науці, своєму народу та Україні. Його життя — це життя Університету.

Шлях великих звершень

Народився 12 серпня 1952 року в с. Кутище нині Підкамінської громади Золочівського району Львівської області. У 1968 – 1973 рр. навчався на електромеханічному факультеті Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Технологія машинобудування металорізальні верстати та інструменти», який закінчив з відзнакою, отримавши кваліфікацію інженера-механіка. Після закінчення інституту працював на Ужгородському машинобудівному заводі інженером технологом і старшим інженером технологом цеху №11. У 1974-1975 рр. служба в армії. З 1975 року — інженер, молодший науковий і старший науковий співробітник науково-дослідного сектору Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту. З 1977 року аспірант Інституту проблем міцності АН України (м. Київ). Після закінчення аспірантури молодший науковий (з 1980 р.) і старший науковий співробітник ( з 1983 р.) Інституту проблем міцності НАН України. З 1992 р. — завідувач кафедри матеріалознавства, а із 1993 року — проректор з наукової роботи Тернопільського приладобудівного інституту (нині Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя). У 2007 році обраний конференцією трудового колективу ректором Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя.

У 1980 році на спеціалізованій раді Інституту проблем міцності АН УРСР захистив кандидатську дисертацію на тему ”Дослідження тріщиностійкості корпусної сталі 15Х2НМФА при циклічному навантаженні” за спеціальністю 01.02.04 механіка деформівного твердого тіла. Науковий керівник — академік НАН України Трощенко В.Т.

У 1990 році в спеціалізованій раді Інституту проблем міцності АН УРСР захистив докторську дисертацію на тему ”Тріщиностійкість попередньо пластично деформованих матеріалів” за спеціальністю 01.02.04 механіка деформівного твердого тіла.

Ясній П.В. — автор понад 300 наукових праць, з них 6 монографій та 18 патентів на винаходи. Видав 4 науково-методичних посібники, в т.ч. один з грифом Міністерства освіти і науки України. В журналах, які входять до переліку SCOPUS опублікував більше як 100 наукових праць. Підготував 15 кандидатів і 1 доктора наук, був науковим керівником чотирьох аспірантів. У 2006, 2008, 2009 і 2019 роках проходив наукове стажування в IFMA та Institute Pascal of Clermont Ferrand та Sigma Clermont (Франція).

У 2006 р. Яснію П.В. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

У 2011 р. отримав Державну премію України в галузі науки і техніки.

Напрям наукових досліджень — розробка методів прогнозування впливу історії навантажування на утримувальну здатність і довговічність елементів конструкцій. Основні наукові здобутки в галузі механіки руйнування: провів дослідження впливу технологічно-експлуатаційних чинників на крихку міцність і довговічність основного металу і металу зварних швів корпусів атомних реакторів типу ВВЕР – 440. Запропоновано модель поширення тріщини при циклічному навантажуванні, яка дозволяє прогнозувати її стабільне і нестабільне поширення, з урахуванням впливу історії навантажування. Пояснено природу більш істотного розкиду в’язкості руйнування окрихчених сталей корпусів атомних реакторів, порівняно з характеристиками міцності, отримуваними на суцільних зразках і запропонована методика прогнозування впливу історії навантажування на в’язкість руйнування конструкційних матеріалів.

Під керівництвом Яснія П.В. розроблено модель росту втомної тріщини після одноразового і багаторазового перевантажування, яка ґрунтується на концепції пластичних зон, визначенні мінімальної швидкості росту тріщини, залишкових (стискувальних) і ефективних напружень спереду вістря тріщини і модифікованому рівнянні Уокера. На цій основі запропоновано методики прогнозування швидкості РВТ в моделі крила транспортного літака після одноразового перевантажування і в умовах нерегулярного навантаження, які задовільно узгоджуються з експериментальними даними. Керівник ряду міжнародних наукових проектів. Зокрема, від Університету був координатором міжнародного проекту за участі 16 європейських країн з продовження ресурсу обладнання теплових електростанцій, керівник україно-словенського проекту з проблем оцінки довговічності елементів зварних з’єднань.

З 1999 року очолював Центр інформаційних технологій Університету до складу якого входять: створена перша в Україні регіональна академія від фірми Cisco-Systems (США) в галузі комп’ютерних мереж; регіональні центри з підготовки сертифікованих фахівців за програмами Microsoft IT Academy, SUN Microsystems; навчальна лабораторія від фірми Sсhneider – Electric (Франція), Інститут підприємництва Cisco, сертифікаційний центр від Віртуального європейського університету.

У 2005 році в м. Болонья, Італія від імені Університету підписав хартію університетів — Magna Charta Universitetum.

П.В.Ясній був умілим управлінцем на низці громадських і наукових посад: президент Тернопільського обласного відділення Малої академії наук України (з 2007 р.), президент наукового парку “Інноваційно-інвестиційний кластер “Тернопілля” (з 2011 р.), заступник голови Тернопільської обласної організації союзу науково-технічної інтелігенції ( з 2002 р.), Голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій при Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя ( з 1997 р.), член Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України ( з 2007 р.), член Європейського товариства з цілісності конструкцій, член правління Українського товариства з механіки руйнування, заступник головного редактора (з 1996 р.) і головний редактор ( з 2007 р.) наукового журналу “Вісник Тернопільського державного технічного університету”, член редколегій ряду наукових журналів НАН України, зокрема “Математичні методи та фізико-механічні поля”, „Надійність і довговічність машин та споруд”, а також з 2007 р. міжнародного журналу “The Open Mechanical Engineering Journal”, з 2020 р. — почесний професор Люблінської Політехніки, Польща.

7 березня 2018 року на сесії Загальних зборів НАН України по відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України П.В.Ясній був обраний членом-кореспондентом НАН України.

Очолював програмні і організаційні комітети низки міжнародних конференцій, зокрема присвяченої 150-рiччю від дня народження видатного вченого фізика та електротехніка Івана Пулюя (1995), Українсько-Польського симпозіуму “Проблеми трансформації в гуманітарній, соціально-економічній та науково-освітній сферах” (1997 р.), ІУ міжнародного симпозіуму “Механіка і фізика руйнування будівельних конструкцій (2000 р.), ІУ міжнародного симпозіуму з Трибофатики ( 2002 р.), ХІІІ –го міжнародного колоквіуму „Механічна втома металів” ( 2006 р.), І- ї Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозуваня” (2009 р.).

Значну увагу П.В.Ясній приділяв покращенню матеріально-технічної бази наукових досліджень, завдяки чому Університет оснащений сучасним експериментальним обладнанням в галузі матеріалознавства, міцності матеріалів, комп’ютерних мереж і комп’ютерних технологій.

За ініціативою П.В. Яснія Університет долучився до підготовки іноземних студентів. Розширено міжнародну співпрацю за програмами академічної мобільності студентів, науковців та викладачів, програмами подвійних бакалаврських і магістерських дипломів, а також дипломів доктора філософії з європейськими університетами.

Високий рівень організації освітнього і наукового процесу підтверджено міжнародних сертифікатом відповідності системи управління якістю університету вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, що визнається у 59 країнах світу.

Підвищення якості освітнього процесу, шляхом упровадження новітніх технологій навчання, міжнародних програм і відповідного кадрового забезпечення у поєднанні з ефективними фундаментальними й прикладними науковими дослідженнями, освітніми програмами із закордонними закладами вищої освіти та інноваційною інфраструктурою стали стратегічними напрямами діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя під керівництвом ректора Петра Володимировича Яснія упродовж 2007-2021 рр.

Університет береже добру пам’ять про талановитого ректора і науковця. На знак вшанування у приміщенні ректорату встановлено меморіальну дошку, а у залі засідань вчених рад — портрет в галереї ректорів Петру Володимировичу Яснію. У музеї університету розгорнуто тематичну експозицію.

Коментарі вимкнені.